Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

De gemeente kan meer open avonden organiseren in de buurten en wijken

Idee
23

De gemeente zou meer open avonden moeten organiseren waar mensen hun ideeën en meningen kunnen delen over verschillende thema's.

Wat vindt u van dit idee?

Argument voor

Persoonlijk contact is prettig

  • 6

In een gesprek kun je elkaar in de ogen kijken, begrip tonen en doorvragen. Online is dat contact afstandelijker, en voor sommige mensen dus minder prettig.

Argument tegen

Beperkt toegankelijk

  • 0

Niet iedereen heeft tijd en zin om naar een inspraakmoment te gaan. Veel mensen werken overdag en hebben 's avonds geen tijd over. Ook mensen met een fysieke beperking of een taalachterstand kunnen niet deelnemen aan een gesprek op locatie.

Kost geld

  • 0

Het organiseren van open avonden kost geld. Er moet een zaaltje gehuurd worden, koffie en thee, een moderator. De input van deelnemers moet genotuleerd en verwerkt worden. Bij elkaar kan dat veel geld kosten per keer.

Reacties

Hanneke Koper

Geef ook gelegenheid aan de mensen en haak niet af. Veranderingen hebben tijd nodig.

Henny

Her informeren en mee laten praten van de bewoners uit de wijk en niet via de wijkraad die zijn vaak subjectief in hun oordeel!

André van Eerden

Open avonden zijn natuurlijk een prima manier om met mede Haarlemmers te praten en de plannen te delen. Helaas worden deze avonden meestal door dezelfde mensen bezocht en vaak gaat het om een protestbezoek. De communicatie vooraf van de gemeente zou ertoe moeten bijdragen dat deze avonden zowel voor de Haarlemmers als de gemeente meer verbinding bieden. Soms is het gevoel op dit soort avonden te veel de gemeente tegen de burgers (of andersom) en dat kan anders. Het gevoel moet zijn wij zijn Haalemmers, allemaal, de gemeente en al haar inwoners.