Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

De gemeente kan meer open avonden organiseren in de buurten en wijken

Idee
4

De gemeente zou meer open avonden moeten organiseren waar mensen hun ideeën en meningen kunnen delen over verschillende thema's.

Wat vindt u van dit idee?

Argument voor

Persoonlijk contact is prettig

In een gesprek kun je elkaar in de ogen kijken, begrip tonen en doorvragen. Online is dat contact afstandelijker, en voor sommige mensen dus minder prettig.

Reageer

Argument tegen

Beperkt toegankelijk

Niet iedereen heeft tijd en zin om naar een inspraakmoment te gaan. Veel mensen werken overdag en hebben 's avonds geen tijd over. Ook mensen met een fysieke beperking of een taalachterstand kunnen niet deelnemen aan een gesprek op locatie.

Reageer

Kost geld

Het organiseren van open avonden kost geld. Er moet een zaaltje gehuurd worden, koffie en thee, een moderator. De input van deelnemers moet genotuleerd en verwerkt worden. Bij elkaar kan dat veel geld kosten per keer.

Reageer

Reacties

Hanneke Koper

Geef ook gelegenheid aan de mensen en haak niet af. Veranderingen hebben tijd nodig.

Reageer

Reageer