Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Raadsleden moeten veel bekender worden

Idee

Maar weinig Haarlemmers zijn bekend met eigen raadsleden en wethouders. Terwijl Tweede Kamerleden en ministers vaak wel bekendheid genieten. Door overheveling van taken van Rijk naar Gemeenten is de verantwoordelijkheid/belasting van de gemeenteraad (w.o. controle!) enorm toegenomen. Een keer per vier jaar de juiste stem uitbrengen op het juiste raadslid wordt dus steeds belangrijker. Inspraak via gemeenteverkiezing is nog altijd de beste optie (want behoed ons voor deelname aan die onbezonnen referenda's met die onnozele roeptoeters!), maar dan wel graag op iemand die we kennen en voor vier jaar kunnen/willen vertrouwen.

Raadsleden van de Gemeente Haarlem zijn belangrijk en moeten dus veel bekender worden.

Zomaar wat opties om daar aan te werken:

 • Raadsleden moeten duidelijk zijn in waar ze voor staan en dat permanent actief uitdragen
 • Raadsleden moeten burgers opzoeken via meetings, social media en interviews in HD en toegankelijk zijn
 • Debatavonden organiseren/bijwonen
 • Terugkijken van raadsvergaderingen voor iedereen (live volgen is nu mogelijk, maar is niet van deze tijd)
 • Stemgedrag van raadsleden publiceren/teruglezen op de gemeentewebsite
 • Meer profileren via eigen partijwebsites
 • website van de gemeente veel toegankelijker maken voor iedereen. ( is nu dossier-/archiefgericht voor eigen gebruik en niet klantgericht en leesbaar voor burger)
 • Haarlemse politiek beter en uitgebreider laten volgen/beschrijven door Haarlems Dagblad(HD)
 • Onafhankelijke stadsredactie HD uitbreiden (met subsidie van gemeente)
 • Haarlems Dagblad nieuwsdeel over Haarlemse politiek gratis voor alle Haarlemse burgers beschikbaar stellen via aparte HD website of App
 • Raadsleden moeten beter betaald worden (als burgers meer bekend zijn met wat ze doen, en raadsleden kunnen uitleggen waar ze voor staan en wat ze bereiken, dan vindt iedereen dat logisch. Bovendien komt het de kwaliteit ten goede en zullen meer burgers zich kandidaat stellen)

Argument voor

Argument tegen