Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Reacties

RvdL

Laat de eerste gemeenteambtenaar opstaan , die écht met het algemeen belang bezig is en niet met zijn eigen belang of positie.

WdG

Reactie op RvdL: Ik geloof dat raadsleden met goede intenties het publieke belang dienen en dat wethouders en bestuurders veel meer gecontroleerd moeten worden. Voor de meeste raadsleden heb ik groot respect. De honorering voor wat ze doen is namelijk laag en zou wat mij betreft fors omhoog moeten. Zware taken zijn overgeheveld van Rijk naar Gemeenten waar een parlement nu geen controle meer over heeft. Wethouders hebben de plicht om daar zorgvuldig en met kennis(!) mee om te gaan. Het college van B&W heeft veel meer controle nodig en raadsleden moeten zelf met goede (tegen)voorstellen en moties komen. Dat zou wat mij betreft veel beter kunnen als de kwaliteit en beschikbare tijd en ondersteuning voor raadsvergaderingen en -activiteiten zou toenemen. Ook zou het Haarlems Dagblad (meer) subsidie moeten krijgen om hun journalistieke taken in Haarlem en het volgen van de gemeentepolitiek goed uit te kunnen voeren. Daar moet een uitgebreide stadsredactie komen. Veel meer volgen en nagaan waar ons belastinggeld aan besteed wordt en hoe (democratisch) de besluiten tot stand komen. En alle Haarlemmers zouden een gratis abonnement op het plaatselijke onafhankelijke nieuws van het Haarlems Dagblad (betaald door de gemeente!) moeten krijgen om de plaatselijke democratie meer bekendheid te geven en publicitair te ondersteunen. Want niemand weet op dit moment door welk raadslid hij of zij vertegenwoordigd wordt en welke (on)zinnige besluiten er worden genomen.

Peter Kuipers

Historisch gezien bestaat deze 'wijk' nog niet zo lang, in 1927 werd Haarlem te klein en werd 'Schoten' geannexeerd.... vandaar dat 'oud Schoten' nog wel eens genoemd wordt... als er door 'vastgoed' handelaren vastgoed gekocht wordt dan zal er met een 'winst' oogmerk naar gekeken worden, de MRA(MetropoolRegioAmsterdam) heeft een wensopdracht aan Haarlem gegeven 'bouw even 10.000 woningen erbij, want we zitten vol hier in Amsterdam' dat weet ik niet, maar het is al heel lang zo dat de hoofdstad 'te duur' is en vol met instroom van 'gelukszoekers', vastgoed is een verdienmodel waarbij men altijd roept 'er is te weinig woonruimte'. Wie wil er gaan wonen? En tegen welke prijs? Misschien maar eens tegen de MRA vereniging zeggen dat Haarlem geen woningzoekenden heeft ofzo? Het kan ook zijn dat de supermarkt 'Vomar' een nieuwe locatie wil omdat de oude slecht bereikbaar is waar die nu zit? Dan kan de bowling baan dichter bij de sportvelden 'locatieruil' is misschien gedacht? Blijven volgen denk ik, het is een 'veel jaren plan' ...