Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Gemeentebestuur: begin met de Haarlemse burger serieus te nemen

Idee
6

Meedenken, meepraten, meedoen lukt alleen als Haarlemse burgers serieus worden genomen, eerlijk worden geïnformeerd en het vertrouwen hebben dat ze daadwerkelijk iets in te brengen hebben of invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Een van de voorbeelden waar dat absoluut mis gaat: Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan

  1. Bijeenkomsten worden slecht bezocht omdat vooraf (bewust?) geen informatie wordt verstrekt aan de wijkbewoners (geen brief met wat de plannen zijn en zelfs geen aankondiging van deze bijeenkomsten).
  2. Burgers hebben naast hun werk/gezin maar zeer beperkt tijd om bijeenkomsten bij te wonen. Maar willen vaak wel meepraten en meedenken via een Internetplatform. Het digitale platform Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan bleek helaas nauwelijks aangekondigd en maar tijdelijk beschikbaar. Het bleek ook eenrichtingsverkeer. Reacties van de gemeente op de vele vragen, ideeën en opmerkingen werden niet openbaar gegeven via dit medium.
  3. Bouwplannen van de gemeente werden gepresenteerd als voldongen feit. “ER MOETEN 600 WONINGEN WORDEN GEBOUWD IN DEZE WIJK!!!”. Discussie is dan niet mogelijk. Niemand heeft bij dit vaststaande besluit en absurde aantal nog zin om ideeën aan te dragen.
  4. Perceel van Bizon bleek al verkocht aan Hoorne Vastgoed BV van supermarkt Vomar. Terwijl niemand in de wijk behoefte heeft aan deze supermarkt op deze locatie. Vervolgens vraagt de gemeente om ideeën voor bebouwing, maar blijft vaag of hier een Vomar supermarkt gepland is. Hoezo inspraak? Alles lijkt al besloten. Burgers haken dan af.
  5. De gemeente suggereert dat gebouwd wordt om de woningnood van de Haarlemmers (wachtlijsten) te verminderen. Vervolgens blijkt bij elk project in Haarlem dat projectontwikkelaars steeds weer de vrije hand krijgen, gretig in de vrije sector bouwen en particulier gaan verhuren of verkopen aan de hoogste bieder. (Hoezo verminderen wachtlijsten van startende Haarlemmers?)

Als de gemeente meer participatie van burgers wil, dan vraagt dat op de eerste plaats om een andere attitude van het gemeentebestuur. Immers als belangrijke besluiten al vastliggen en burgers alleen goed zijn om als publiek de stoelen te vullen en het eindplaatje in te kleuren, dan is participatie slechts schijn en blijft meedoen voor de afhakende burger beperkt tot het 1 keer per vier jaar hanteren van het rode potlood in het stemhokje.

Argument voor

Argument tegen

Reacties

RvdL

Laat de eerste gemeenteambtenaar opstaan , die écht met het algemeen belang bezig is en niet met zijn eigen belang of positie.

WdG

Reactie op RvdL: Ik geloof dat raadsleden met goede intenties het publieke belang dienen en dat wethouders en bestuurders veel meer gecontroleerd moeten worden. Voor de meeste raadsleden heb ik groot respect. De honorering voor wat ze doen is namelijk laag en zou wat mij betreft fors omhoog moeten. Zware taken zijn overgeheveld van Rijk naar Gemeenten waar een parlement nu geen controle meer over heeft. Wethouders hebben de plicht om daar zorgvuldig en met kennis(!) mee om te gaan. Het college van B&W heeft veel meer controle nodig en raadsleden moeten zelf met goede (tegen)voorstellen en moties komen. Dat zou wat mij betreft veel beter kunnen als de kwaliteit en beschikbare tijd en ondersteuning voor raadsvergaderingen en -activiteiten zou toenemen. Ook zou het Haarlems Dagblad (meer) subsidie moeten krijgen om hun journalistieke taken in Haarlem en het volgen van de gemeentepolitiek goed uit te kunnen voeren. Daar moet een uitgebreide stadsredactie komen. Veel meer volgen en nagaan waar ons belastinggeld aan besteed wordt en hoe (democratisch) de besluiten tot stand komen. En alle Haarlemmers zouden een gratis abonnement op het plaatselijke onafhankelijke nieuws van het Haarlems Dagblad (betaald door de gemeente!) moeten krijgen om de plaatselijke democratie meer bekendheid te geven en publicitair te ondersteunen. Want niemand weet op dit moment door welk raadslid hij of zij vertegenwoordigd wordt en welke (on)zinnige besluiten er worden genomen.

Peter Kuipers

Historisch gezien bestaat deze 'wijk' nog niet zo lang, in 1927 werd Haarlem te klein en werd 'Schoten' geannexeerd.... vandaar dat 'oud Schoten' nog wel eens genoemd wordt... als er door 'vastgoed' handelaren vastgoed gekocht wordt dan zal er met een 'winst' oogmerk naar gekeken worden, de MRA(MetropoolRegioAmsterdam) heeft een wensopdracht aan Haarlem gegeven 'bouw even 10.000 woningen erbij, want we zitten vol hier in Amsterdam' dat weet ik niet, maar het is al heel lang zo dat de hoofdstad 'te duur' is en vol met instroom van 'gelukszoekers', vastgoed is een verdienmodel waarbij men altijd roept 'er is te weinig woonruimte'. Wie wil er gaan wonen? En tegen welke prijs? Misschien maar eens tegen de MRA vereniging zeggen dat Haarlem geen woningzoekenden heeft ofzo? Het kan ook zijn dat de supermarkt 'Vomar' een nieuwe locatie wil omdat de oude slecht bereikbaar is waar die nu zit? Dan kan de bowling baan dichter bij de sportvelden 'locatieruil' is misschien gedacht? Blijven volgen denk ik, het is een 'veel jaren plan' ...