Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Welke creatieve weergaven zijn er mogelijk met data uit gemeenteraden en de Tweede Kamer?

Uitdaging
10

Overheden houden veel vergaderingen die zorgvuldig worden genotuleerd. De Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden produceren grote hoeveelheden data tijdens die vergaderingen. Denk hierbij aan voorstellen (moties), stemmingen over voorstellen en algemene notulen.

Dergelijke data wordt op gemeentelijk niveau binnenkort beschikbaar gemaakt via een API van de Open State Foundation, genaamd Open Raadsinformatie. De Tweede Kamer is op nationaal niveau met een vergelijkbaar project bezig.

Deze data schept enkele interessante kansen. We kunnen de data interactief maken, we kunnen er statistische berekeningen op loslaten, we kunnen er een spelelement aan koppelen, we kunnen het in widgets weergeven...

Mijn vraag aan jullie is: welke creatieve weergaven zijn er mogelijk met deze raadsinformatie?

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Woordenschat van politicus

Laat zien hoe veel woorden een politicus gebruikt. Vooral leuk als je dit relatief laat zien: "Woordenschat: beste 2%".

Lijst van moties ingediend per politicus of partij

Een lijst van alle ingediende moties met de daarbij behorende uitslagen. Hoe veel procent stemde voor? Welke partijen stemden mee?

Woordfrequentie per thema

Laat zien hoe vaak bepaalde thema's worden besproken in de gemeenteraad / tweede kamer. Een soort google trends voor (lokale) politiek.

Aanwezigheidsgrafieken van vertegenwoordigers

Je kunt op basis van stemdata / notulen etc. de aanwezigheid van raadsleden / kamerleden bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld per maand laten zien hoe vaak een raadslid aanwezig was bij vergaderingen.

Themagebonden steun partijen

Op welke thema's steunen partijen (of politici) elkaar het meest? Een conclusie zou kunnen zijn: partij 1 en 2 zijn het met elkaar eens op militair gebied, maar oneens over religie.

Overzicht van politici van een partij

Een helder overzicht van alle politici per partij. Ze kunnen bijvoorbeeld gesorteerd worden op hoe vaak ze moties hebben ingediend en hoe vaak deze zijn aangenomen.

Verhouding steun voor voorstellen van andere partijen

Inzicht in hoe vaak partijen / politici gesteund worden door andere partijen na het indienen van een voorstel (een motie, wetsvoorstel of amandement).

Dit kan ook over tijd worden weergegeven (hoe is de steun van D66 voor VVD veranderd sinds de verkiezingen?).

Daarnaast kan dit per thema worden weergegeven. (Op welke thema' steunen PVDA en SP elkaars moties?)

Word cloud / tag cloud van politicus / partij

Welke woorden er relatief veel worden gebruikt. Het liefst zijn dit thematische woorden (uit moties?) die echt inzicht geven in welke thema's een politicus behandeld.

Heb jij een beter idee?