Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe maken we Argu representatief/democratisch?

Uitdaging
1

Volgens statistiek is een onderzoekspopulatie, mits willekeurig gekozen uit de hele bevolking, representatief vanaf 500 man. Argu heeft nog geen 500 gebruikers per deelforum. De vraag is dus of Argu representatief is voor de hele bevolking, en of het representatief is voor de deelonderwerpen/plekken. Los van de aantallen, wat nog met tijd opgelost zou kunnen worden, is er een nijpender probleem.

De kracht van Argu is tevens zijn zwakte: mensen die uit zichzelf daadwerkelijk willen discussiëren en iets willen bijdragen zijn veruit in de minderheid. Zij zijn hiernaast ook bovenmatig hoogopgeleid, ouder, wit, en man. Het probleem is dat dat al de klasse is die oververtegenwoordigd is in de politiek. Het risico wat je hierdoor loopt is meervoudig:

  • meer van hetzelfde: je krijgt dan in feite dezelfde uitkomsten als die via buurtbijeenkomten worden opgehaald, maar dan online
  • Gebrek aan legitimiteit voor de oplossingen: de verantwoordelijke wethouder kan gemakkelijk de oplossingen van argu terzijde schuiven, hij is gekozen, de drie mensen op argu niet.
  • Gebrek aan stemmen die het 'probleem' veroorzaken. Het is nuttig als je prostituees betrekt bij een discussie over prostitutie. Het is nuttig om hangjongeren te laten spreken als je wilt dat zij zich anders gaan gedragen/zich verplaatsen. Het is nuttig om bijstandgerechtigden te laten spreken over hoe zij zich gaan gedragen als ze een basisinkomen krijgen. etc. Door hen te laten spreken krijg je al een idee wat er verder verwacht kan worden.

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Open / inclusief taalgebruik

Een van de problemen die aangekaart wordt is dat Argu's gebruikers "bovenmatig hoogopgeleid, ouder, wit, en man" zijn.

Vervolgens wordt er geschreven "de verantwoordelijke wethouder [...] hij is gekozen", en "Het is nuttig als je prostituees betrekt bij een discussie over prostitutie."

Door bepaald taalgebruik wordt een lezer uitgenodigd of afgeschrikt om mee te doen in een discussie. Door bepaalde aannames in taalgebruik (de wethouder is in dit voorbeeld een man) bevestig je dat politici doorgaans man zijn, en staat deze positie verder af van vrouwen.

Heb jij een beter idee?