Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe houden we discussies op Argu feitelijk correct?

Uitdaging
4

Onwaarheden kunnen grote, nare effecten hebben op opinievorming en moeten daarom voorkomen worden. Hoe krijgen we gebruikers in een mindset om wetenschappelijk bewijs te gebruiken en te waarderen? Hoe kunnen we feitelijke correctheid van dat bewijs zichtbaar maken? Hoe houden we de focus van een discussie op de inhoud en de feiten?

Dit kunnen bijvoorbeeld features zijn of vormen van moderatiebeleid.

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Geef wetenschappers de mogelijkheid om bewijs te taggen

Ik stel voor om bepaalde gebruikers extra rechten te geven. Als een gebruiker aan kan tonen een expert te zijn op een bepaald gebied (bijvoorbeeld als hij of zij werkt op een universiteit als onderzoeker en gepromoveerd is op een onderwerp), dan mag deze gebruiker in discussies referenties als "correct" of "misleidend" bestempelen. Dit geeft aan dat een bepaalde bron inderdaad juist gebruikt wordt en daadwerkelijk wetenschappelijk juist is. Op basis van welke tag er is geplaatst, krijgt een referentie een kleur met een icoontje. Als wetenschappers het met elkaar oneens zijn, komt er te staan hoe veel wetenschappers het eens of oneens zijn en wat hun specialiteit is.

Als er meerdere wetenschappers zijn die verschillende tags geven aan bewijs, dan wordt de tag "discutabel" weergegeven.

Motiveren tot logisch argumenteren

Veel mensen gaan snel de discussie aan om hun mening te ventileren, maar de kunst van het logisch argumenteren is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het is goed om de leden van het forum te "leren" argumenteren. Dit kan door het op een leuke manier te presenteren.

De tips aan de rechter kant zijn al een goede stap, maar kunnen over het hoofd gezien worden door de ongeduldige betoger. Korte filmpjes of Cartoons zouden meer aandacht trekken en de tips duidelijker kunnen communiceren.

Het zou ook makkelijker gemaakt kunnen worden om feitelijke kennis te vinden. Misschien dat er bij het opmaken van een argument al enkele link suggesties gegeven kunnen worden van "betrouwbare" sites met feitelijke kennis.

Leeg veld voor 'bronnen' toevoegen

Zorg ervoor dat het plaatsen van een argument met gebruik van bronnen meer gedaan wordt. Dit zo mogelijk gestimuleerd kunnen worden door een leeg veld voor bronnen toe te voegen wanneer je een argument plaatst. In dit lege veld kunnen vervolgens links worden geplakt. Mensen zijn geneigd lege velden te willen opvullen en zo stimuleer je brongebruik

Betrek de statistische dienst van je opdrachtgever, CPB, CBS

Er zijn twee type problemen of issues. Het eerste type issue, zoals abortus, is waar een 'waardeoordeel' heel duidelijk gebaseerd is op mening en niet op meetbare zaken. Of je voor of tegen abortus bent is heel erg gebaseerd op persoonlijke meningen. En er is een ander type issue, wat veel meer voorspelbaar en dus ook meetbaar is, zoals werkeloosheid of stijging van regenval.

Argu zou 'persoonlijke' problemen moeten laten gaan razen zoals ze nu al doet, maar meetbare problemen anders moeten aanpakken.

Het grote probleem is dat geschreven meningen op zichzelf niet genoeg zijn voor meetbare issues. Je moet ook kijken naar de gevolgen van de argumenten wanneer je een andere oplossing geeft voor een meetbaar issue. En voor de gevolgen heb je statistiek nodig en economische modellen.

Je moet het kunnen onderbouwen, maar ook dat is niet genoeg om de werkelijkheid te vatten. De werkelijkheid en hoe causale verbanden in de praktijk gaan werken is nog onbekend. Dat is ook waarom de cijfers van het CPB/CBS er altijd naast zullen zitten. Maar het geeft wel een indicatie. Je zou dus een samenwerking met statistische instanties moeten aangaan om te laten zien op argu wat de gevolgen zijn van de argumenten die door mensen op tafel worden gelegd.

Dus: Stel het issue is 'hoe gaan we wateroverlast in de wijk stoppen'

Dan laat je een aantal mensen oplossingen roepen, en die laat je door je partner vertalen in een gevolg. Dus: iemand vraagt, wat als we meer meren laten aanleggen om water te laten opslaan. Dan kan het waterschap vertellen hoeveel cm dat scheelt in wateroverlast in de wijk.

Op die manier zijn ideeen niet holle kreten, maar zien mensen de gevolgen van hun eigen denken. En dat dwingt mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ideeen, maar ook de opdrachtgever/overheidsinstantie om een idee serieus te nemen.

Heb jij een beter idee?