Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Betrek de statistische dienst van je opdrachtgever, CPB, CBS

Idee
1

Er zijn twee type problemen of issues. Het eerste type issue, zoals abortus, is waar een 'waardeoordeel' heel duidelijk gebaseerd is op mening en niet op meetbare zaken. Of je voor of tegen abortus bent is heel erg gebaseerd op persoonlijke meningen. En er is een ander type issue, wat veel meer voorspelbaar en dus ook meetbaar is, zoals werkeloosheid of stijging van regenval.

Argu zou 'persoonlijke' problemen moeten laten gaan razen zoals ze nu al doet, maar meetbare problemen anders moeten aanpakken.

Het grote probleem is dat geschreven meningen op zichzelf niet genoeg zijn voor meetbare issues. Je moet ook kijken naar de gevolgen van de argumenten wanneer je een andere oplossing geeft voor een meetbaar issue. En voor de gevolgen heb je statistiek nodig en economische modellen.

Je moet het kunnen onderbouwen, maar ook dat is niet genoeg om de werkelijkheid te vatten. De werkelijkheid en hoe causale verbanden in de praktijk gaan werken is nog onbekend. Dat is ook waarom de cijfers van het CPB/CBS er altijd naast zullen zitten. Maar het geeft wel een indicatie. Je zou dus een samenwerking met statistische instanties moeten aangaan om te laten zien op argu wat de gevolgen zijn van de argumenten die door mensen op tafel worden gelegd.

Dus: Stel het issue is 'hoe gaan we wateroverlast in de wijk stoppen'

Dan laat je een aantal mensen oplossingen roepen, en die laat je door je partner vertalen in een gevolg. Dus: iemand vraagt, wat als we meer meren laten aanleggen om water te laten opslaan. Dan kan het waterschap vertellen hoeveel cm dat scheelt in wateroverlast in de wijk.

Op die manier zijn ideeen niet holle kreten, maar zien mensen de gevolgen van hun eigen denken. En dat dwingt mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ideeen, maar ook de opdrachtgever/overheidsinstantie om een idee serieus te nemen.

Argument voor

Geeft de lezer feitelijk juist inzicht in complexe kwesties

Wanneer argumenten concreet kunnen worden onderbouwd door een (statistisch) onderzoeksbureau, zal de lezer beter geïnformeerd worden dan wanneer dit niet het geval is. Zo krijgen mensen een beter onderbouwde mening, wat uiteindelijk de missie van Argu is.

Reageer

Argument tegen

Vereist veel tijd van de statistische dienst

Statistische diensten hebben het doorgaans niet zeer breed, financieel gezien. Tijd en geld zijn schaars, waardoor extra diensten snel buiten het budget vallen. Ik ben bang dat een statistische dienst het niet als haar verantwoordelijkheid zal zien om de statistische data te posten naar Argu. Ik hoop echter wel dat ik het fout heb.

Reageer

Gebruikers kunnen zelf al onderzoeksdata toevoegen in een argument

Iedere bezoeker van Argu kan eenvoudig een argument toevoegen en daarin de bestaande onderzoeksresultaten van een onderzoeken gebruiken. Dit vereist geen aanpassingen aan de site of expliciete samenwerking met onderzoeksbureaus.

Reageer

Reageer