Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

"Uitdaging" ipv "Vraagstuk"

Idee
3

We zouden het woord 'vraagstuk' kunnen vervangen met 'uitdaging'.

Dit zal tevens resulteren in ander soort content. Een uitdaging hoeft namelijk niet op een vraagteken te eindigen, maar is wel altijd een call to action.

voorbeeld Uitdaging: Bedenk beleid om innovatief ondernemen te stimuleren.

Argument voor

Voorkomt gesloten vragen

Een 'vraagstuk' kan worden ingevuld met een gesloten vraag. We hebben dit al enkele keren zien gebeuren. Een 'uitdaging' kan onmogelijk een gesloten vraag zijn.

Reageer

Voorkomt kennisvragen

'Waar kan ik mijn paspoort ophalen' kan een vraag(stuk) zijn, maar geen 'uitdaging'.

Reageer

Stimuleert creatief denken

Het woord 'uitdaging' doet denken aan een spel of een soort puzzel; iets waar mensen over kunnen brainstormen. Dat stimuleert het creatieve denken; iets dat nodig is voor het vinden van goede oplossingen voor problemen.

Reageer

Sterk activerend

Een uitdaging associeert men direct met iets doen - dat is anders dan bij een vraagstuk. Het activeren van onze gebruikers is een van onze grootste doelen.

Reageer

Argument tegen

Kan ongepast overkomen

Uitdaging is inherent positief, wat in context bij bepaalde vraagstukken als zeer ongepast overkomen;

  • Uitdaging: Hoe stoppen we kindermisbruik bij kinderdagverblijven?
  • Uitdaging: Hoe moet Frontex zinkende/verdrinkende immigranten behandelen?

Een nieuwe baan of een het oplossen van een puzzel is een uitdaging, maar als er levens op het spel staan doet het het gewicht van de situatie al snel tekort.

Reageer
Joep Meindertsma

Als we de problemen in onze maatschappij meer zouden bekijken als puzzels of uitdagingen, denk ik dat meer mensen zouden proberen ze op te lossen.

3 reacties

Zet aan tot titel met vooringenomen standpunt

Bepaalde vraagstukken zijn niet goed om te vormen naar een 'uitdaging';

  • Welke game gaan we spelen als we samen lannen?
  • Onder welke licensie moeten we user contributions plaatsen?
  • Over welke doelgroep moet Lex onderzoek doen voor het EU-forum?

De enige manier om dit type open vraagstukken goed aan te laten sluiten bij het concept 'uitdaging' lijkt door al van te voren een positie over de gewenste uitkomst in te nemen. D.w.z. dat de steller van de vraag van tevoren een standpunt moet verwerken wat kan leiden tot een congruentie overeenstemming (soort confirmation bias).

Kortom, open vragen worden tweederangs burger.

  • Vraagstuk: Hoe moeten we argumenten sorteren?
  • Uitdaging: Wat is de beste manier om argumenten te sorteren?
Reageer
Joep Meindertsma

Er is niets mis met een vraagstuk dat enigszins partijdig is of een bepaalde mening vertegenwoordigd. Vrijwel elk vraagstuk heeft impliciet een bepaald doel voor ogen. 'Hoe kunnen we de CO2 uitstoot verminderen?' neemt...

6 reacties

Reageer