Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Logische reconstructie van argumenten in meta-omgeving

Idee
1

Biedt functionaliteit om de discussie objectief te verbeteren door middel van semantische analyse en logische reconstructie van argumenten. Achter elk idee en argument kunnen meta-gegevens worden vastgelegd waarin dezelfde content semantisch en logisch correct wordt weergegeven. Biedt in deze omgeving tevens de mogelijkheid om ideeën en argumenten samen te voegen, te splitsen of te verplaatsen.

Vergelijk met de theorie van Argunet.

Argument voor

Samenvoegen en verplaatsen is nodig voor hoge kwaliteit

Wanneer het aantal gebruikers toeneemt ligt voor de hand dat men niet alle argumenten zal lezen en liever zijn of haar eigen zegje doet. Daarnaast zal niet elke argument zodanig worden geformuleerd dat iedereen de essentie begrijpt, waardoor hetzelfde argument in andere woorden nogmaals kan worden toegevoegd door een andere deelnemer. Oftewel: argumenten gaan meerdere keren voorkomen. Een methode om argumenten samen te voegen of te groeperen is nodig om de kwaliteit van de content hoog te houden.

Reageer
Eelco

Samenvoegen / verplaatsen kan worden vormgegeven als een meta-voorstel met argumenten en onderworpen aan stemming, met dezelfde navigatiestructuur als de concrete content.

Reageer

Klein aantal hobbyisten kan kwaliteit sterk verhogen

Kijkend naar het functioneren van bijvoorbeeld Wiki-omgevingen kan men veronderstellen dat er een categorie bezoekers zal zijn die er plezier in heeft argumenten te verbeteren zonder inhoudelijke interesse te hebben voor het onderwerp.

Reageer

Argument tegen

Vrijwel niemand gaat dit begrijpen

Omdat de theorie om dit correct te doen nogal lastig te begrijpen is zullen slechts weinig deelnemers zich hier aan wagen. Van degenen die zich er aan wagen zullen slechts enkelen de theorie daadwerkelijk goed toepassen. Waarschijnlijk doet het toevoegen van deze functionaliteit meer kwaad dan goed.

Reageer
Joep Meindertsma

Deze functionaliteit is echter mogelijk te presenteren op een wijze die bezoekers niet verplicht dit te gebruiken. Zo geef je de kleine minderheid die hier meerderheid uit haalt wel een mooie extra featureset, zonder...

Reageer

Reageer