Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waarvoor is dit forum?

Via dit platform kunt u meedenken over het woonbeleid van de gemeente Amsterdam. Deel uw idee en stem of reageer op andere ideeën en argumenten. Updates en eventuele besluiten worden via dit platform gedeeld. De gemeente Amsterdam gebruikt de verzamelde informatie in het besluitvormingsproces.

Op 10 december van 19-22u is er tijdens de stadsdialoog B&B mogelijkheid een idee verder uit te diepen of een nieuw idee toe te lichten. Wilt u hierbij zijn? Stuur een email naar zst@tg.nl

Een Argu forum is een discussie omgeving waar ideeën worden gedeeld en besproken, zodat er betere beslissingen worden genomen. Lees meer over onze visie en over hoe Argu werkt.