Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat is belangrijk bij het aardgasvrij maken van Alkmaar?

Uitdaging
28
Gesloten

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld.

Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze uitgangspunten en selectiecriteria? We horen dat graag van u op deze pagina en bij een van de bijeenkomsten die in februari en maart 2019 georganiseerd worden. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Welke uitgangspunten en selectiecriteria vindt u het belangrijkst?

Stem en reageer op de onderstaande ideeën! Of stuur een beter idee in, het beste idee wordt beloond met een VVV-bon van 100,- euro.

Insturen van ideeën kan tot 8 april, daarna kiest een jury het beste idee.

Bekijk voor meer informatie de infographic op www.warmtevisie-alkmaar.nl of lees het complete concept van de warmtevisie op www.alkmaar.nl/warmtevisie

Tijdlijn

Warmtevisie met bewonersadviezen

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Ideeën

Er is niet een oplossing voor de transitie. Alle alternatieven zullen naast elkaar moeten bestaan.

De meest geschikte oplossing voor je huis hangt sterk af van verschillende elementen, niet alleen in de staat van je woning (wel of niet geisoleerd), maar ook van je locatie, je eigen ambities op gebied van duurzaamheid en bijv. of je een gezamenlijke optie kunt bedenken met de buren. Een warmtenet bijv werkt goed in een stad, maar niet in een dunbevolkt gebied. In het laatste werkt wellicht een warmtepomp goed, of zijn er andere opties. Kortom, maak (bijv. vanuit het duurzaam bouwloket) een overzicht van de kansen en mogelijkheden van bepaalde technieken en welke voor en nadelen eraan kleven. Het is belangrijk dat dit een objectief overzicht is. En aan welke voorwaarden de woning moet voldoen om optimaal rendement te halen uit de verwarmingsoptie. Als bewoners dit overzicht hebben, dan is het nog steeds essentieel om maatwerk te leveren, omdat elke woning anders is. Maar een goede eerste stap in het betrekken en informeren van bewoners is om duidelijkheid en overzicht te creeeren.

Testomgeving met de verschillende opties om te ervaren.

Stel een testomgeving op waarbij de verschillende opties vergeleken kunnen worden:

-Volledig elektrisch. -Warmtepomp lucht. -Warmtepomp aardwarmte. -Stadswarmte -Waterstof brandstof/brandstofcel.

Testen op doorsnee bestaande (model)woningen en geef er voldoende (media)aandacht aan.

Testresultaten kunnen inzicht geven op vaste en doorlopende kosten en niet te vergeten: comfort.

Echte ervaringen van echte mensen kunnen helpen bij keuzes en bij verantwoording van een beleid.

Status van het gasnet

Een afgeschreven gasnet is niet direct een reden om het uit de grond te halen. Vaak kan dat op een veilige manier nog jaren gebruikt worden. De leeftijd van het gasnet is wel een factor bij de afweging voor een startbuurt. Bij gelijke geschiktheid, is de buurt met een reeds of bijna afgeschreven net toch iets kansrijker.

JW van Harskamp

Wie bepaald of het gasnet afgeschreven is?

3 reacties

We starten in de buurten waar de meeste kansen liggen

De warmtetransitie kost tijd. De warmtevisie geeft ook een beeld van de weerbarstige buurten waar vandaag nog geen ‘logische’ oplossing is, zoals de historische binnenstad. Dat hoeft ook niet. Het belangrijkste is dat we gaan beginnen waar we (min of meer) zeker weten dat het wél kan. We focussen op de kansen die we kunnen benutten en de stappen die we in ieder geval de komende vijf jaar kunnen gaan zetten.

JW van Harskamp

In de "logische" keuze vind ik alleen "traditionele" Alkmaarse wijken. Vergeet niet dat er nog niet zo lang geleden gemeenten zijn "ingelijfd". Deze gemeenten (Schermer, De Rijp), zullen wel weer "vergeten" worden...

3 reacties

We maken in overleg met bewoners en kernpartners een plan van aanpak voor elke buurt

Op basis van de warmtevisie moet een plan van aanpak uitgewerkt worden, waarbij de focus ligt op de eerste en meest kansrijke buurten om aan de slag te gaan. Betrokkenheid van alle partners, maar ook van bewoners is daarbij essentieel.

We werken samen met de bewoners

De overgang naar een aardgasvrij Alkmaar kan alleen slagen als bewoners meedoen. Bij elke stap en beslissing die gemaakt moet worden willen we bewoners betrekken. Bewoners weten wat de gemeente met hun inbreng doet. Dit kan verschillende niveaus hebben (meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren).

JW van Harskamp

Maar heb dan overleg met bewoners, en niet met een dorpsraad die ver weg staat van inwoners

10 reacties

Geplande renovaties in de openbare ruimte

Werkzaamheden aan straten, wegen, riolering, pleinen en andere ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen een aanleiding zijn om bijvoorbeeld tegelijkertijd een warmtenet aan te leggen of elektra te verzwaren. Inzicht in de planning van deze werkzaamheden biedt de mogelijkheid om daarover met elkaar op tijd het gesprek aan te gaan.

Gebruiker 22087

Dit kan indien dit met een juiste planning gedaan wordt, maar als er op korte termijn iets gerealiseerd moet worden, dan merk je dat het allemaal extra gecompliceerd wordt om meerdere partijnen op het zelfde kleine...

Reageer

We gaan bewoners actief informeren over energiebesparende maatregelen

Er zijn verschillende oplossingen en routes mogelijk, allemaal met hun eigen voor- en nadelen maar het terugdringen van de warmtevraag is altijd zinvol en noodzakelijk om de transitie naar aardgasvrij mogelijk te maken. We gaan daarom bewoners voorlichten over het belang van isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Bas Warnars

Laat bij voorlichting ook weten wat er met evt subsidie vanuit gemeente of overheid gedaan kan worden, dit woud aan regels is soms vrij moeilijk te bewandelen.

2 reacties

Van het Gas af en Waterstof erop!

Belachelijk plan we hebben goede infrastructuur van gasleidingen waar met kleine aanpassingen Waterstof doorheen kan stromen,CV ketels zijn om te bouwen zodat ze functioneren op waterstof denk dat de gemeente Alkmaar hier snel mee aan de slag moet en die onzinnige gekte van het Gas af snel in de groenlinkse shredder moet gooien?

Mark

Men zou ook kunnen kiezen voor een ander arbitrair nietszeggend duurzaamheidsgetal of de CO2 reductie in grammen, maar dat bekt niet lekker in de marketing. Ik ben het met u eens dat alle opties open zouden moeten liggen...

5 reacties

Nabijheid van warmtenet

Woningen die in de buurt van een warmtenet zijn of die vlakbij een geplande uitbreiding van het warmtenet liggen worden bij voorkeur aangesloten op het warmtenet. Hoe dichterbij een bestaand of gepland net, hoe kansrijker de buurt om daar een begin te maken. In 2018 is met HVC besproken om prioriteit te geven aan het sluiten van de ring rondom het centrum van Alkmaar, het hoofdtrace is daarmee compleet.

JW van Harskamp

zie ook eerdere reacties, ik ben bang dat wij vergeten worden. Uit het oog, uit het hart

8 reacties