Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat is belangrijk bij het aardgasvrij maken van Alkmaar?

Uitdaging
28
Gesloten

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld.

Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze uitgangspunten en selectiecriteria? We horen dat graag van u op deze pagina en bij een van de bijeenkomsten die in februari en maart 2019 georganiseerd worden. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Welke uitgangspunten en selectiecriteria vindt u het belangrijkst?

Stem en reageer op de onderstaande ideeën! Of stuur een beter idee in, het beste idee wordt beloond met een VVV-bon van 100,- euro.

Insturen van ideeën kan tot 8 april, daarna kiest een jury het beste idee.

Bekijk voor meer informatie de infographic op www.warmtevisie-alkmaar.nl of lees het complete concept van de warmtevisie op www.alkmaar.nl/warmtevisie

Tijdlijn

Warmtevisie met bewonersadviezen

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Ideeën

Nabijheid van warmtenet

Woningen die in de buurt van een warmtenet zijn of die vlakbij een geplande uitbreiding van het warmtenet liggen worden bij voorkeur aangesloten op het warmtenet. Hoe dichterbij een bestaand of gepland net, hoe kansrijker de buurt om daar een begin te maken. In 2018 is met HVC besproken om prioriteit te geven aan het sluiten van de ring rondom het centrum van Alkmaar, het hoofdtrace is daarmee compleet.

JW van Harskamp

zie ook eerdere reacties, ik ben bang dat wij vergeten worden. Uit het oog, uit het hart

8 reacties

Van het Gas af en Waterstof erop!

Belachelijk plan we hebben goede infrastructuur van gasleidingen waar met kleine aanpassingen Waterstof doorheen kan stromen,CV ketels zijn om te bouwen zodat ze functioneren op waterstof denk dat de gemeente Alkmaar hier snel mee aan de slag moet en die onzinnige gekte van het Gas af snel in de groenlinkse shredder moet gooien?

Mark

Men zou ook kunnen kiezen voor een ander arbitrair nietszeggend duurzaamheidsgetal of de CO2 reductie in grammen, maar dat bekt niet lekker in de marketing. Ik ben het met u eens dat alle opties open zouden moeten liggen...

5 reacties

We gaan bewoners actief informeren over energiebesparende maatregelen

Er zijn verschillende oplossingen en routes mogelijk, allemaal met hun eigen voor- en nadelen maar het terugdringen van de warmtevraag is altijd zinvol en noodzakelijk om de transitie naar aardgasvrij mogelijk te maken. We gaan daarom bewoners voorlichten over het belang van isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Bas Warnars

Laat bij voorlichting ook weten wat er met evt subsidie vanuit gemeente of overheid gedaan kan worden, dit woud aan regels is soms vrij moeilijk te bewandelen.

2 reacties

We werken samen met de bewoners

De overgang naar een aardgasvrij Alkmaar kan alleen slagen als bewoners meedoen. Bij elke stap en beslissing die gemaakt moet worden willen we bewoners betrekken. Bewoners weten wat de gemeente met hun inbreng doet. Dit kan verschillende niveaus hebben (meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren).

JW van Harskamp

Maar heb dan overleg met bewoners, en niet met een dorpsraad die ver weg staat van inwoners

10 reacties

We maken in overleg met bewoners en kernpartners een plan van aanpak voor elke buurt

Op basis van de warmtevisie moet een plan van aanpak uitgewerkt worden, waarbij de focus ligt op de eerste en meest kansrijke buurten om aan de slag te gaan. Betrokkenheid van alle partners, maar ook van bewoners is daarbij essentieel.

Geplande renovaties in de openbare ruimte

Werkzaamheden aan straten, wegen, riolering, pleinen en andere ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen een aanleiding zijn om bijvoorbeeld tegelijkertijd een warmtenet aan te leggen of elektra te verzwaren. Inzicht in de planning van deze werkzaamheden biedt de mogelijkheid om daarover met elkaar op tijd het gesprek aan te gaan.

Gebruiker 22087

Dit kan indien dit met een juiste planning gedaan wordt, maar als er op korte termijn iets gerealiseerd moet worden, dan merk je dat het allemaal extra gecompliceerd wordt om meerdere partijnen op het zelfde kleine...

Reageer

We starten in de buurten waar de meeste kansen liggen

De warmtetransitie kost tijd. De warmtevisie geeft ook een beeld van de weerbarstige buurten waar vandaag nog geen ‘logische’ oplossing is, zoals de historische binnenstad. Dat hoeft ook niet. Het belangrijkste is dat we gaan beginnen waar we (min of meer) zeker weten dat het wél kan. We focussen op de kansen die we kunnen benutten en de stappen die we in ieder geval de komende vijf jaar kunnen gaan zetten.

JW van Harskamp

In de "logische" keuze vind ik alleen "traditionele" Alkmaarse wijken. Vergeet niet dat er nog niet zo lang geleden gemeenten zijn "ingelijfd". Deze gemeenten (Schermer, De Rijp), zullen wel weer "vergeten" worden...

3 reacties

We combineren ingrijpende werkzaamheden in de buurt om overlast te beperken

Werkzaamheden aan straten, wegen, riolering, pleinen en andere ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen een aanleiding zijn om bijvoorbeeld tegelijkertijd een warmtenet aan te leggen of elektra te verzwaren. Inzicht in de planning van deze werkzaamheden biedt de mogelijkheid om daarover met elkaar op tijd het gesprek aan te gaan.

JW van Harskamp

Ook weer een gemiste kans, een deel van Stompetoren en Oterleek is net aangepakt, zonder rekening te houden met dit soort voorzieningen

Reageer

We kijken met bewoners en kernpartners op buurtniveau wat een geschikt alternatief voor aardgas is

We gaan uit van het buurtniveau als logische, geografische en sociale eenheid om de komende tijd aan de slag te gaan. We beperken ons overigens niet tot buurt-, wijk- of zelfs gemeentegrenzen, maar als startpunt van actie lijkt dat een pragmatische keuze, bijvoorbeeld vanwege de vaak gelijksoortige bebouwing en daarmee vergelijkbare woningkenmerken.

Subsidie

In de gemeente Amsterdam Is er een regeling, dat als je geheel gas-vrij bent. Je een subsidie keijgt van €5000 euro. Een nieuw CV ketel kost al gauw €2500. Tel dit bij elkaar op en je kan een gasloze installatie maken. Namelijk met de: warmtepomp. Dit kost ongeveer €10.000. Dus: 2500 + 5000 = 7500 wat je hebt, dus. Betaal je zelf rond de €2500 euro voor gasloos wonen?

Gebruiker 21770

Dat is een verrassing: subsidie. ik verwacht dat voor huurders de verhuurder alles betaalt en dat huiseigenaren alles zelf moeten betalen. het zal mij benieuwen hoe de gemeente Alkmaar hier voor de dag komt.

2 reacties