Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat is belangrijk bij het aardgasvrij maken van Alkmaar?

Uitdaging
28
Gesloten

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld.

Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze uitgangspunten en selectiecriteria? We horen dat graag van u op deze pagina en bij een van de bijeenkomsten die in februari en maart 2019 georganiseerd worden. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Welke uitgangspunten en selectiecriteria vindt u het belangrijkst?

Stem en reageer op de onderstaande ideeën! Of stuur een beter idee in, het beste idee wordt beloond met een VVV-bon van 100,- euro.

Insturen van ideeën kan tot 8 april, daarna kiest een jury het beste idee.

Bekijk voor meer informatie de infographic op www.warmtevisie-alkmaar.nl of lees het complete concept van de warmtevisie op www.alkmaar.nl/warmtevisie

Tijdlijn

Warmtevisie met bewonersadviezen

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Ideeën

Er is niet een oplossing voor de transitie. Alle alternatieven zullen naast elkaar moeten bestaan.

De meest geschikte oplossing voor je huis hangt sterk af van verschillende elementen, niet alleen in de staat van je woning (wel of niet geisoleerd), maar ook van je locatie, je eigen ambities op gebied van duurzaamheid en bijv. of je een gezamenlijke optie kunt bedenken met de buren. Een warmtenet bijv werkt goed in een stad, maar niet in een dunbevolkt gebied. In het laatste werkt wellicht een warmtepomp goed, of zijn er andere opties. Kortom, maak (bijv. vanuit het duurzaam bouwloket) een overzicht van de kansen en mogelijkheden van bepaalde technieken en welke voor en nadelen eraan kleven. Het is belangrijk dat dit een objectief overzicht is. En aan welke voorwaarden de woning moet voldoen om optimaal rendement te halen uit de verwarmingsoptie. Als bewoners dit overzicht hebben, dan is het nog steeds essentieel om maatwerk te leveren, omdat elke woning anders is. Maar een goede eerste stap in het betrekken en informeren van bewoners is om duidelijkheid en overzicht te creeeren.

Testomgeving met de verschillende opties om te ervaren.

Stel een testomgeving op waarbij de verschillende opties vergeleken kunnen worden:

-Volledig elektrisch. -Warmtepomp lucht. -Warmtepomp aardwarmte. -Stadswarmte -Waterstof brandstof/brandstofcel.

Testen op doorsnee bestaande (model)woningen en geef er voldoende (media)aandacht aan.

Testresultaten kunnen inzicht geven op vaste en doorlopende kosten en niet te vergeten: comfort.

Echte ervaringen van echte mensen kunnen helpen bij keuzes en bij verantwoording van een beleid.

Aardwarmtepomp als publieke voorziening?

Veel mensen zijn niet enthousiast over warmtepompen. Een lucht warmte pomp heeft een lager rendement en is behoorlijk luidruchtig en een aardwarmtepomp is erg duur. Met een enkele aardwarmtepomp kunnen echter meerdere woningen worden verwarmd. Daarom worden deze ook al vaker toegepast bij nieuwbouw, voor bestaande bouw zou het interessant kunnen zijn als er een collectief punt wordt geslagen waar meerdere huizen op kunnen aansluiten. Voor een enkel huishouden is dit echter lastig te initieren.

Jeroen Heilig

Een warmtepomp is naar mijn mening te beperkt. Als we zoveel warmte gaan onttrekken aan de bodem; heeft dat grote gevolgen voor de bodemculturen. Reken op temperaturen -10 graden C.

3 reacties

All-electric kost de belastingbetaler fortuinen, overgaan op waterstof voor zowel verwarming als vervoer.

De doelstelling is te beperkt. Afzien van alle fossiele brandstoffen is nodig, dit betekent naast verwarmen ook vervoeren. Elektriciteit voor verwarming is onhaalbaar voor oudere woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, fabrieken enz.enz. We hebben een gaspijpennetwerk, gebruik dat dan ook - voor waterstof. Waterstof is ook een aanvaardbare optie om te vermijden dat we straks met een woud aan laadpalen zitten voor auto's die zware accu's mee moeten slepen. E.e.a. betekent natuurlijk dat het NL-breed (of nog breder) moet worden aangepakt.

Lars Hopman

Geloof me ik ben zeker een voorstander van waterstof. Maar als we waterstof voor alles willen inzetten waar men nu aan denkt dan is er een gigantische productie nodig. Verduurzamen doe je door eerst je vraag naar energie...

Reageer

Ik zou graag de verslagen van de bijeenkomsten van 25 en 11 februari willen ontvangen. Is dat mogelijk?

Voor delen van jullie ervaring met onze ambities in Utrecht!

Gemeente Alkmaar

Dat is zeker mogelijk, na de laatste bijeenkomst in april gaan wij alle reacties die we opgehaald hebben verwerken. In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan...

Reageer

Prijs Warmtepomp als vervanger van de cv-ketel daalt en wordt op termijn het voordeligste alternatief.

de installatie van warmtepompen is vaak maatwerk. Maar als de vraag toeneemt en de geproduceerde aantallen groter worden, slaat het om naar massaproductie. Hierdoor gaat de prijs uiteindelijk dalen.

Jeroen Heilig

Luchtwarmtepompen worden al massaal geproduceerd. Aardwarmtepompen gaan zóveel warmte aan de bodem onttrekken; dat de temperatuur daar tot ver onder nul gaat dalen.

Reageer

Denk niet in buurten, maar in bewoners en hun unieke situatie (woning, inkomen)

Geen woning is hetzelfde, en dat geldt ook voor de bewoners. In een buurt kunnen daarom diverse oplossingen van toepassing zijn die ook van toepassing kunnen zijn op andere woningen en bewoners op diverse locaties. Waarom dan nu niet werken aan oplossingen voor alle bewoners. Want is mijn buurt pas over 6 jaar aan de beurt? Buurtgerichte aanpak betekent voor veel bewoners afwachten en dat gasvrij wonen nog ver weg is.

Prioriteit voor aanleg wind en zonne-energie op industrieterreinen

prioriteit te geven aan de productie van wind- en zonne-energie op de vele hectaren leegstaande daken en elders op industrieterreinen van Alkmaar kan voor duurzame energie zorgen. Zeker de grote verbruikers zouden zo veel mogelijk moeten overstappen op zonne-energie of windenergie.

Lars Hopman

Laten we voorkomen dat we allemaal naar elkaar wijzen en op elkaar gaan wachten. Wanneer ieder zijn verantwoordelijkheid pakt bereiken we meer.

Reageer

Betrek de voorlopers bij de informatie bijeenkomsten. Breng het als een "kans"en niet als een "probleem".

Ik heb ervaren dat je met relatief eenvoudige maatregelen (isoleren en zonnepanelen) de ernergie rekening kunt halveren. Momenteel is ons maandbedrag € 65,- voor gas en electra samen (hoekwoning van 1980 / 2 personen). Ik wil van de voorlopers (all electric) weten wat hun ervaring is met: intrarood, warmtepompen, tapwater electrisch verwarmen en/of inductie koken.

Pieter Bijl

De energierekening naar beneden brengen is een mooie uitdaging/kans. Doe je het niet voor het milieu, doe het dan voor je portemonee. (Pieter Bijl)

2 reacties

Een witgoedzaak steunen met een hoge inruilwaarde voor een gasfornuis, als je een elektrisch fornuis koopt.

Veel inwoners hebben nu een gasfornuis en willen graag over op inductie of elektrisch, maar kunnen een nieuw fornuis niet betalen. Een vorm van subsidie zou hierin passend zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van inruilwaarde. De Alkmaarse ondernemers mogen een bepaald bedrag van de aankoopsom afhalen en leveren de bonnetjes in om dat bedrag terug te vorderen bij de gemeente. Op de factuur staat het adres van de klant, zodat de subsidie maar één keer per adres gebruikt kan worden.