Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat is belangrijk bij het aardgasvrij maken van Alkmaar?

Uitdaging
28
Gesloten

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld.

Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze uitgangspunten en selectiecriteria? We horen dat graag van u op deze pagina en bij een van de bijeenkomsten die in februari en maart 2019 georganiseerd worden. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Welke uitgangspunten en selectiecriteria vindt u het belangrijkst?

Stem en reageer op de onderstaande ideeën! Of stuur een beter idee in, het beste idee wordt beloond met een VVV-bon van 100,- euro.

Insturen van ideeën kan tot 8 april, daarna kiest een jury het beste idee.

Bekijk voor meer informatie de infographic op www.warmtevisie-alkmaar.nl of lees het complete concept van de warmtevisie op www.alkmaar.nl/warmtevisie

Tijdlijn

Warmtevisie met bewonersadviezen

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Ideeën

We kijken met bewoners en kernpartners op buurtniveau wat een geschikt alternatief voor aardgas is

We gaan uit van het buurtniveau als logische, geografische en sociale eenheid om de komende tijd aan de slag te gaan. We beperken ons overigens niet tot buurt-, wijk- of zelfs gemeentegrenzen, maar als startpunt van actie lijkt dat een pragmatische keuze, bijvoorbeeld vanwege de vaak gelijksoortige bebouwing en daarmee vergelijkbare woningkenmerken.

Aardwarmtepomp als publieke voorziening?

Veel mensen zijn niet enthousiast over warmtepompen. Een lucht warmte pomp heeft een lager rendement en is behoorlijk luidruchtig en een aardwarmtepomp is erg duur. Met een enkele aardwarmtepomp kunnen echter meerdere woningen worden verwarmd. Daarom worden deze ook al vaker toegepast bij nieuwbouw, voor bestaande bouw zou het interessant kunnen zijn als er een collectief punt wordt geslagen waar meerdere huizen op kunnen aansluiten. Voor een enkel huishouden is dit echter lastig te initieren.

Jeroen Heilig

Een warmtepomp is naar mijn mening te beperkt. Als we zoveel warmte gaan onttrekken aan de bodem; heeft dat grote gevolgen voor de bodemculturen. Reken op temperaturen -10 graden C.

3 reacties

Prijs Warmtepomp als vervanger van de cv-ketel daalt en wordt op termijn het voordeligste alternatief.

de installatie van warmtepompen is vaak maatwerk. Maar als de vraag toeneemt en de geproduceerde aantallen groter worden, slaat het om naar massaproductie. Hierdoor gaat de prijs uiteindelijk dalen.

Jeroen Heilig

Luchtwarmtepompen worden al massaal geproduceerd. Aardwarmtepompen gaan zóveel warmte aan de bodem onttrekken; dat de temperatuur daar tot ver onder nul gaat dalen.

Reageer

All-electric kost de belastingbetaler fortuinen, overgaan op waterstof voor zowel verwarming als vervoer.

De doelstelling is te beperkt. Afzien van alle fossiele brandstoffen is nodig, dit betekent naast verwarmen ook vervoeren. Elektriciteit voor verwarming is onhaalbaar voor oudere woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, fabrieken enz.enz. We hebben een gaspijpennetwerk, gebruik dat dan ook - voor waterstof. Waterstof is ook een aanvaardbare optie om te vermijden dat we straks met een woud aan laadpalen zitten voor auto's die zware accu's mee moeten slepen. E.e.a. betekent natuurlijk dat het NL-breed (of nog breder) moet worden aangepakt.

Lars Hopman

Geloof me ik ben zeker een voorstander van waterstof. Maar als we waterstof voor alles willen inzetten waar men nu aan denkt dan is er een gigantische productie nodig. Verduurzamen doe je door eerst je vraag naar energie...

Reageer

Dat het onhaalbaar is: de kosten voor zeker oudere woningen van laten we zeggen voor 1960 zijn veel te hoog!

Bij oude woningen die slecht zijn geïsoleerd lopen de isolatiekosten enorm op. Te verwachten val in de 10.000-en euro's. Daarnaast moet je bijv. vloerverwarming gaan aanleggen en meganische ventilatie om nog genoeg frisse lucht je huis binnen te krijgen. Een warmtepomp die je woning zou moeten verwarmen kost minimaal 10.000 euro. Alles bij elkaar lopen de schattingen uit één van tussen de 40.000 en 50.000 euro per woning. Dat hebben de meeste huishoudens niet op de plank liggen. verder moet je je afvragen wat het aan minder CO2 uitstoot oplevert. Gas is de schoonste brandstof die we hebben, als we straks alle woningen voorzien hebben van een warmtepomp dan zullen er electriciteitscentrales moeten worden bijgebouwd en we weten allemaal dat deze centrales nog steeds op kolen dan wel hout gestookt worden, dus enorm vervuilend. Hou er dan ook rekening mee dat je electra rekening hoger zal zijn dan je voormalige gasrekening. Niet op alle huizen passen zonnepanelen. Al met al wordt er veel te gemakkelijk gedacht: we halen alle woningen van het gas af.

Lars Hopman

We hebben te maken met een energietransitie niet een revolutie. Dit betekent dat je als huiseigenaar ook kleine stappen kunt nemen op logische renovatiemomenten. Ik heb zelf net een woning uit 1927 gekocht, het dak moest...

Reageer

We werken samen met onze kernpartners: HVC, de woningcorporaties, Liander en Stadswerk072.

De route naar een aardgasvrij Alkmaar kan de gemeente niet alleen en doorloopt ze samen met de belangrijkste partners. Dit zijn HVC, de Woningcorporaties, Liander en Stadswerk072. De door deze partners gedragen warmtevisie is daarin een eerste stap. Ook de communicatie en participatie wordt samen met hen opgepakt.

Bas Warnars

Laat de gemeente vooral ook een eigen warmtevisie hebben en niet alleen afhankelijk zijn van de visie van "commerciële" partijen

2 reacties

Woningeigenaren en verhuurders kiezen zelf welk duurzaam alternatief zij willen in plaats van aardgas

Het is belangrijk om bewoners zo lang mogelijk zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven. Maar op een gegeven moment houdt die echter op. Een andere keuze is dan alleen mogelijk tegen aanzienlijk hogere kosten of andere lasten. De vraag is dan wie die moet betalen. Daarover gaan we de komende periode met elkaar in gesprek.

Bas Warnars

Ik denk dat het hogere kosten mee gaat brengen als iedereen maar kan doen wat hij wilt. Een integraal plan zou hierin beter werken.

2 reacties

Betrek de voorlopers bij de informatie bijeenkomsten. Breng het als een "kans"en niet als een "probleem".

Ik heb ervaren dat je met relatief eenvoudige maatregelen (isoleren en zonnepanelen) de ernergie rekening kunt halveren. Momenteel is ons maandbedrag € 65,- voor gas en electra samen (hoekwoning van 1980 / 2 personen). Ik wil van de voorlopers (all electric) weten wat hun ervaring is met: intrarood, warmtepompen, tapwater electrisch verwarmen en/of inductie koken.

Pieter Bijl

De energierekening naar beneden brengen is een mooie uitdaging/kans. Doe je het niet voor het milieu, doe het dan voor je portemonee. (Pieter Bijl)

2 reacties

Prioriteit voor aanleg wind en zonne-energie op industrieterreinen

prioriteit te geven aan de productie van wind- en zonne-energie op de vele hectaren leegstaande daken en elders op industrieterreinen van Alkmaar kan voor duurzame energie zorgen. Zeker de grote verbruikers zouden zo veel mogelijk moeten overstappen op zonne-energie of windenergie.

Lars Hopman

Laten we voorkomen dat we allemaal naar elkaar wijzen en op elkaar gaan wachten. Wanneer ieder zijn verantwoordelijkheid pakt bereiken we meer.

Reageer

Ik zou graag de verslagen van de bijeenkomsten van 25 en 11 februari willen ontvangen. Is dat mogelijk?

Voor delen van jullie ervaring met onze ambities in Utrecht!

Gemeente Alkmaar

Dat is zeker mogelijk, na de laatste bijeenkomst in april gaan wij alle reacties die we opgehaald hebben verwerken. In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan...

Reageer