Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat is belangrijk bij het aardgasvrij maken van Alkmaar?

Uitdaging
28
Gesloten

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld.

Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze uitgangspunten en selectiecriteria? We horen dat graag van u op deze pagina en bij een van de bijeenkomsten die in februari en maart 2019 georganiseerd worden. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Welke uitgangspunten en selectiecriteria vindt u het belangrijkst?

Stem en reageer op de onderstaande ideeën! Of stuur een beter idee in, het beste idee wordt beloond met een VVV-bon van 100,- euro.

Insturen van ideeën kan tot 8 april, daarna kiest een jury het beste idee.

Bekijk voor meer informatie de infographic op www.warmtevisie-alkmaar.nl of lees het complete concept van de warmtevisie op www.alkmaar.nl/warmtevisie

Tijdlijn

Warmtevisie met bewonersadviezen

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Ideeën

Betrek de voorlopers bij de informatie bijeenkomsten. Breng het als een "kans"en niet als een "probleem".

Ik heb ervaren dat je met relatief eenvoudige maatregelen (isoleren en zonnepanelen) de ernergie rekening kunt halveren. Momenteel is ons maandbedrag € 65,- voor gas en electra samen (hoekwoning van 1980 / 2 personen). Ik wil van de voorlopers (all electric) weten wat hun ervaring is met: intrarood, warmtepompen, tapwater electrisch verwarmen en/of inductie koken.

Pieter Bijl

De energierekening naar beneden brengen is een mooie uitdaging/kans. Doe je het niet voor het milieu, doe het dan voor je portemonee. (Pieter Bijl)

2 reacties

Een CV-ketel op waterstof

Momenteel wordt er getest met een cv-ketel op waterstof. Deze is goedkoper en duurzamer dan een warmtepomp. Het AD heeft een artikel hierover geschreven op 7 februari. Lijkt me een ontwikkeling die zeker meegenomen moet worden. Link naar artikel: https://www.ad.nl/apeldoorn/cv-ketel-op-waterstof-duurzamer-en-goedkoper-dan-warmtepomp-br~a5671fab/

Status van het gasnet

Een afgeschreven gasnet is niet direct een reden om het uit de grond te halen. Vaak kan dat op een veilige manier nog jaren gebruikt worden. De leeftijd van het gasnet is wel een factor bij de afweging voor een startbuurt. Bij gelijke geschiktheid, is de buurt met een reeds of bijna afgeschreven net toch iets kansrijker.

JW van Harskamp

Wie bepaald of het gasnet afgeschreven is?

3 reacties

Testomgeving met de verschillende opties om te ervaren.

Stel een testomgeving op waarbij de verschillende opties vergeleken kunnen worden:

-Volledig elektrisch. -Warmtepomp lucht. -Warmtepomp aardwarmte. -Stadswarmte -Waterstof brandstof/brandstofcel.

Testen op doorsnee bestaande (model)woningen en geef er voldoende (media)aandacht aan.

Testresultaten kunnen inzicht geven op vaste en doorlopende kosten en niet te vergeten: comfort.

Echte ervaringen van echte mensen kunnen helpen bij keuzes en bij verantwoording van een beleid.

Denk niet in buurten, maar in bewoners en hun unieke situatie (woning, inkomen)

Geen woning is hetzelfde, en dat geldt ook voor de bewoners. In een buurt kunnen daarom diverse oplossingen van toepassing zijn die ook van toepassing kunnen zijn op andere woningen en bewoners op diverse locaties. Waarom dan nu niet werken aan oplossingen voor alle bewoners. Want is mijn buurt pas over 6 jaar aan de beurt? Buurtgerichte aanpak betekent voor veel bewoners afwachten en dat gasvrij wonen nog ver weg is.

Een witgoedzaak steunen met een hoge inruilwaarde voor een gasfornuis, als je een elektrisch fornuis koopt.

Veel inwoners hebben nu een gasfornuis en willen graag over op inductie of elektrisch, maar kunnen een nieuw fornuis niet betalen. Een vorm van subsidie zou hierin passend zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van inruilwaarde. De Alkmaarse ondernemers mogen een bepaald bedrag van de aankoopsom afhalen en leveren de bonnetjes in om dat bedrag terug te vorderen bij de gemeente. Op de factuur staat het adres van de klant, zodat de subsidie maar één keer per adres gebruikt kan worden.

Dat het onhaalbaar is: de kosten voor zeker oudere woningen van laten we zeggen voor 1960 zijn veel te hoog!

Bij oude woningen die slecht zijn geïsoleerd lopen de isolatiekosten enorm op. Te verwachten val in de 10.000-en euro's. Daarnaast moet je bijv. vloerverwarming gaan aanleggen en meganische ventilatie om nog genoeg frisse lucht je huis binnen te krijgen. Een warmtepomp die je woning zou moeten verwarmen kost minimaal 10.000 euro. Alles bij elkaar lopen de schattingen uit één van tussen de 40.000 en 50.000 euro per woning. Dat hebben de meeste huishoudens niet op de plank liggen. verder moet je je afvragen wat het aan minder CO2 uitstoot oplevert. Gas is de schoonste brandstof die we hebben, als we straks alle woningen voorzien hebben van een warmtepomp dan zullen er electriciteitscentrales moeten worden bijgebouwd en we weten allemaal dat deze centrales nog steeds op kolen dan wel hout gestookt worden, dus enorm vervuilend. Hou er dan ook rekening mee dat je electra rekening hoger zal zijn dan je voormalige gasrekening. Niet op alle huizen passen zonnepanelen. Al met al wordt er veel te gemakkelijk gedacht: we halen alle woningen van het gas af.

Lars Hopman

We hebben te maken met een energietransitie niet een revolutie. Dit betekent dat je als huiseigenaar ook kleine stappen kunt nemen op logische renovatiemomenten. Ik heb zelf net een woning uit 1927 gekocht, het dak moest...

Reageer

Draagvlak en daadkracht

We moeten in gesprek met alle woningeigenaren in een wijk. Wanneer een groot aandeel van de woningen van één eigenaar is -de woningcorporatie-, maakt dit het gesprek (iets) makkelijker. Vanzelfsprekend moeten we met elkaar op zoek naar een manier om ook de particuliere eigenaren goed te betrekken bij de opgave. Monumentale woningen en de historische binnenstad vragen hierbij om speciale aandacht.

Laagste kosten

Die buurt die tegen de laagste integrale kosten over zou kunnen op een alternatief, stijgt in de rangorde. In totaal komen voor 43 van de 66 buurten één of meer van deze kansen om werk met werk te maken naar voren. Initiatieven vanuit buurten en positieve houding van bewoners ten opzichte van de energietransitie wordt meegenomen in de afweging.

JW van Harskamp

Zie ook voorgaande reactie. Alkmaar wilde graag de nieuwe gemeenten inlijven, laat ze dan ook ondanks hogere kosten meeprofiteren

2 reacties

Geplande renovatie van woningen

Bij uitstek een moment waarop een groot aantal woningen ‘op de schop’ gaat en een gesprek over vergaande verduurzaming aan de orde is. Dat gesprek zou verbreed kunnen worden op buurtniveau, om ook de eigenaren van aangrenzende (koop)woningen te verleiden of te overtuigen dat dit het moment is om stappen te zetten. Werk met werk maken, leidt doorgaans tot lagere kosten.

JW van Harskamp

Altijd doen

Reageer