Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Warmtevisie met bewonersadviezen

Gemeente Alkmaar
Dinsdag, 21 Mei 2019

In de afgelopen periode hebben we online en offline advies gevraagd aan de inwoners van de gemeente Alkmaar over de Warmtevisie, de eerste stap naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen! De adviezen hebben wij afgewogen. Hierbij vindt u een overzicht van alle adviezen, welke adviezen we hebben overgenomen en waarom. Ook vindt u hier de volledige warmtevisie met bewonersadviezen.

Op 28 mei wordt Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen – besproken in de commissie Ruimte. Op 13 juni wordt de Warmtevisie – inclusief de bewonersadviezen- besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op https://alkmaar.nl/burgers_en_politiek.html

Na de behandeling in de Gemeenteraad maken wij de winnaar met het beste idee bekend.

Nogmaals dank voor uw bijdrage! Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op warmtevisie@alkmaar.nl

Lees meer

Over Warmtenet:

Biomassa kan schoon of 'vuil' zijn.

Alkmaar wil niet in zijn energiebehoefte voorzien middels roofbouw of uitbuiting elders op de planeet.

Maak daarom concrete afspraken met leveranciers zoals HVC/Warmtenet over de zuiverheid van de grondstoffen. Maak democratisch toezicht mogelijk door in de jaarverslagen cijfermatige verantwoording te eisen over de zuiverheid van de grondstoffen, op de punten:

Duurzaamheid winwijze (akkerbouw/bosbouw) Mate van biodiversiteit in en rond het wingebied Fair trade medewerkers (boeren) Residu: (chemisch) afval of herbruikt in de productieketen

Zoek daarbij aansluiting bij bekende keurmerken zoals FSC. Voorkom dat Alkmaar aan 'vuile' contracten vast komt te zitten die alleen tegen hoge kosten echt duurzaam gemaakt kunnen worden.

Hartelijk dank voor uw adviezen en ideeën!

Gemeente Alkmaar
Woensdag, 10 April 2019

We hebben 81 reacties ontvangen, de komende weken gaan we deze verwerken en maken wij de winnaar van het beste idee bekend. De inbreng van bewoners op Argu en op de bewonersavonden wordt toegevoegd aan de warmtevisie. Via deze pagina en alkmaar.nl/warmtevisie houden wij u op de hoogte.

Lees meer

Er is niet een oplossing voor de transitie. Alle alternatieven zullen naast elkaar moeten bestaan.

De meest geschikte oplossing voor je huis hangt sterk af van verschillende elementen, niet alleen in de staat van je woning (wel of niet geisoleerd), maar ook van je locatie, je eigen ambities op gebied van duurzaamheid en bijv. of je een gezamenlijke optie kunt bedenken met de buren. Een warmtenet bijv werkt goed in een stad, maar niet in een dunbevolkt gebied. In het laatste werkt wellicht een warmtepomp goed, of zijn er andere opties. Kortom, maak (bijv. vanuit het duurzaam bouwloket) een overzicht van de kansen en mogelijkheden van bepaalde technieken en welke voor en nadelen eraan kleven. Het is belangrijk dat dit een objectief overzicht is. En aan welke voorwaarden de woning moet voldoen om optimaal rendement te halen uit de verwarmingsoptie. Als bewoners dit overzicht hebben, dan is het nog steeds essentieel om maatwerk te leveren, omdat elke woning anders is. Maar een goede eerste stap in het betrekken en informeren van bewoners is om duidelijkheid en overzicht te creeeren.

Gebruiker 22087 heeft een voordeel geplaatst in Testomgeving met de verschillende opties om te ervaren.

Proefwoning?

  • 1

Laat in een van de wijken waar je aan de slag gaat, bijv verschillende technieken zien. voor veel mensen is het nog een beetje abracadabra. Het is dus belangrijk om dingen zichtbaar te maken (wat doet een warmtenet, hoe ziet een afleverset eruit, hoe groot is een warmtepomp, wat betekent volledig elektrisch) en kijk dan ook wat de aanschafkosten zijn, wat de gebruikskosten zijn en in hoeverre het duurzame alternatieven zijn. Mensen moeten er een beeld bij krijgen om uiteindelijk draagvlak te krijgen voor een oplossing.

Gebruiker 22087 heeft gereageerd op Status van het gasnet

Het gasnet zal nog wel voor een tijd moeten blijven liggen, omdat niet iedereen tegelijk over kan gaan, waardoor het gasnet dan toch vernieuwd moet worden omdat sommige bewoners in een wijk daar dan nog van afhankelijk zijn. Helaas is de waarheid dat we binnenkort nog niet 100% van het gas af zijn

Gebruiker 22087 heeft een voordeel geplaatst in We starten in de buurten waar de meeste kansen liggen

Learning by doing

  • 1

Goed om te beginnen bij buurten waar de meeste kansen liggen. Dit is immers het laagst hangend fruit en alle ervaringen die je leert in deze buurt kun je dan weer toepassen waar je iets meer uitdagingen ziet. Maar kijk tegelijkertijd niet alleen waar kansen vanuit de gemeente worden gezien, maar ook actief waar bewoners / buurtverenigingen of energiecooperaties kansen zien. Samen kom je verder.

Planning en Timing

  • 1

Het is belangrijk om op korte termijn wel duidelijkheid te geven over welke buurten op kortere termijn een plan van aanpak krijgen, en welke buurten pas over 10 of 20 jaar aan de beurt komen. Dit schept duidelijkheid over welke acties bewoners op dit moment zelf al kunnen oppakken als bijv. een CV ketel stuk gaat of men een nieuwe keuken wil en op inductie of keramisch kan gaan koken. Kortom, schep per buurt een tijdspad en geef tips over wat je als je moet wachten wel al kunt doen. En update dit zo nu en dan indien er meer duidelijkheid komt (bijv. vanuit de overheid)

Gebruiker 22087 heeft een voordeel geplaatst in We werken samen met de bewoners

Elke woning vergt maatwerk, dus werk samen om transitie te bereiken

  • 1

Samen werken met bewoners is essentieel hierin. Ook al lijken wijken en buurten op elkaar, elke woning is weer anders en vergt dus maatwerk. De samenwerking moet leiden tot een versnelling van de mogelijkheid om de woning van aardgas te krijgen en leiden tot een efficientere uitrol van de alternatieven. Om de energietransitie te behalen moet je nu al actie ondernemen, ook al is er heel veel nog onduidelijk. Samen met bewoners kun je de voor en nadelen van de verschillende alternatieven bespreken en de beschikbaarheid van middelen en tegen de meest praktische en kosten efficiente opties oppakken en uitrollen.

Dit kan indien dit met een juiste planning gedaan wordt, maar als er op korte termijn iets gerealiseerd moet worden, dan merk je dat het allemaal extra gecompliceerd wordt om meerdere partijnen op het zelfde kleine stukje vanuit verschillende disciplines te laten (samen?) werken.

Laad meer