Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe maken we Alkmaar duurzamer?

Uitdaging
7
Gesloten

Alkmaar is een fijne plek om te wonen en dat willen we zo houden.

Hiervoor moeten we samen werken aan een duurzaam Alkmaar. Daarom richten wij ons op energiebesparing, duurzame energie en passen wij ons aan het klimaat aan.

Denk met ons mee: hoe maken we Alkmaar duurzamer?

Plaats hieronder uw idee en onderbouw het met argumenten. U kunt ook stemmen en reageren op de andere ideeën. Hier een paar tips:

 • Een concreet idee spreekt het meest aan;
 • Als u aangeeft wat u zelf kunt doen, inspireert dat andere Alkmaarders
 • Door duidelijk aan te geven wat u nodig heeft kunnen anderen u helpen.

De ideeën zijn inspiratie voor het nieuwe duurzaamheidsprogramma van de gemeente Alkmaar. Onder alle ideeën verloten wij een mooie prijs.

Ideeën

Om verkeerslawaai te reduceren een geluidsscherm dat ook schone energie kan produceren

Wat is de huidige situatie?

-Oorspronkelijke functie huidige geluidswal was een adequate bescherming van woningen tegen geluidsoverlast afkomstig van de N245 en de N508 (noordelijke delen van Ring-West)

 • Aarden wal is in de loop der jaren ongeveer een meter ingezakt; begroeiingen van struiken en bomen vormen nu het beeld vanaf de snelwegen
 • Verkeersbeleid is het doorgaand verkeer zoveel mogelijk concentreren op hoofdroutes
 • Groei van het verkeer heeft in 2005 al geleid tot 2x3 rijstroken wegreconstructies

Wat moet er gebeuren?

-Langs de wijken Huiswaard-2 en De Horn-Zuid een scherm plaatsen naast of op de lage geluidswal bij de Schagen- (N245), Nollen- (N508) en Huiswaarderweg (N245)

 • Bij voorkeur wil de gemeente een geluidsscherm realiseren voorzien van zonnepanelen, gericht naar het wegdek om schone energie op te wekken zoveel als haalbaar is
 • Voldoen aan een beschermingsniveau geluid van 55 decibel (dB, Lden): Plandrempel wegverkeerslawaai in het Actieplan Geluid regio Alkmaar

Wat is het effect en wat is bijvangst?

-Kwaliteit van de leefomgeving in delen van de buurten in Alkmaar-Noord herstelt naar het oorspronkelijk niveau; geluidshinder wegverkeer wordt duurzaam teruggedrongen -Geluidsoverlast bij woningen heeft invloed op de leefbaarheid en heeft risico voor de volksgezondheid

 • Geen uitstoot van broeikasgassen in de lucht door het gebruik van zonnepanelen
 • Minder gebruik fossiele brandstoffen is ook heel goed voor een schone lucht
 • Lokaal energie opwekken met de zonnepanelen kan helpen een deel van de investering in het geluidsscherm terug te verdienen
 • Bij succes kan dit energie-geluidsscherm een voorbeeldwerking hebben voor andere plekken in de regio
 • Energietransitie is een van de focuspunten van de gemeenten in de regio Alkmaar
 • Kansen voor innovatie, ondernemers en werkgelegenheid
 • Wegbeeld weggebruikers verandert; meer geluidsschermen in plaats van struweel
Gam

Dringt geluidshinder terug met schone energie

23 reacties

De gemeente kan de collectieve inkoop van zonnepanelen faciliteren

De gemeente organiseert de collectieve inkoop van zonnepanelen voor haar inwoners. Hierdoor kunnen inwoners gezamenlijk goedkoper zonnepanelen kopen.

Gebruiker 22497

Collectiviteit

2 reacties

Alkmaar vergroenen

Blaas het bomenplan/planten van nieuwe bomen nieuw leven in. Waar mogelijk stenen er uit en groen er in. Wellicht een subsidie voor het aanleggen van groene daken.

Gebruiker 22497

Groen ipv stenen.

3 reacties

Groene planten op de lelijk daken

Groene planten op de lelijke daken van huiswaard 2.

Geluidwerende schermen gecombineerd met fijnstof "wegvangende" begroeiing.

Fijnstof en geluidshinder bij toenemend snelverkeer vormen een steeds groter wordende bedreiging van de gezondheid voor bewoners langs drukke verkeerswegen. Ter voorkoming van gezondheidsschade dienen schermen geplaatst te worden die de geluidshinder substantieel doen verminderen. Hierbij is begroeiing /materiaal nodig om fijnstof veroorzaakt door dit verkeer adequaat "weg te vangen". Zonnepanelen op of aan geluidschermen zijn van secundair economisch belang.

Gam

Allerlei soorten geluidsschermen (ook die zijn voorzien van zonnepanelen) zullen de luchtstroming op de weg beïnvloeden. Schermen houden zo ook fijnstof richting omwonenden tegen Het afvangen van fijnstof met groen...

Reageer

De gemeente kan het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoed te verduurzamen

De gemeente kan inwoners en bedrijven inspireren en motiveren door gemeentelijke panden te verduurzamen.

Sander van

Goed voorbeeld doet volgen.

2 reacties