Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Het gaat niet alleen om informeren, maar ook stimuleren.

  • 1

Isolatie en inzicht in energie gedrag zijn de eerste stappen die kunnen zorgen voor energiebesparing. Dit is de belangrijkste stap die we met zijn alle moeten nemen. Wellicht dat energiebesparingscoaches een rol kunnen spelen om bewoners actief bewust te maken waar de mogelijkheden liggen om energie te besparen en dit ook inzichtelijk te maken en resultaten hiervan na een jaar te meten. Het gaat niet enkel om praten, maar met name ook doen!