Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hartelijk dank voor uw adviezen en ideeën!

Gemeente Alkmaar
Woensdag, 10 April 2019

We hebben 81 reacties ontvangen, de komende weken gaan we deze verwerken en maken wij de winnaar van het beste idee bekend. De inbreng van bewoners op Argu en op de bewonersavonden wordt toegevoegd aan de warmtevisie. Via deze pagina en alkmaar.nl/warmtevisie houden wij u op de hoogte.

Reacties

Michiel Matthijssen

Over Warmtenet:

Biomassa kan schoon of 'vuil' zijn.

Alkmaar wil niet in zijn energiebehoefte voorzien middels roofbouw of uitbuiting elders op de planeet.

Maak daarom concrete afspraken met leveranciers zoals HVC/Warmtenet over de zuiverheid van de grondstoffen. Maak democratisch toezicht mogelijk door in de jaarverslagen cijfermatige verantwoording te eisen over de zuiverheid van de grondstoffen, op de punten:

Duurzaamheid winwijze (akkerbouw/bosbouw) Mate van biodiversiteit in en rond het wingebied Fair trade medewerkers (boeren) Residu: (chemisch) afval of herbruikt in de productieketen

Zoek daarbij aansluiting bij bekende keurmerken zoals FSC. Voorkom dat Alkmaar aan 'vuile' contracten vast komt te zitten die alleen tegen hoge kosten echt duurzaam gemaakt kunnen worden.

Reageer

Reageer