Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Nabijheid van warmtenet

Idee
13

Woningen die in de buurt van een warmtenet zijn of die vlakbij een geplande uitbreiding van het warmtenet liggen worden bij voorkeur aangesloten op het warmtenet. Hoe dichterbij een bestaand of gepland net, hoe kansrijker de buurt om daar een begin te maken. In 2018 is met HVC besproken om prioriteit te geven aan het sluiten van de ring rondom het centrum van Alkmaar, het hoofdtrace is daarmee compleet.

Argument voor

Leidingen liggen er al

  • 1

De Hvc leidingen liggen bijna naast de deur. Ik zeg snel aansluiten.

Rendement direct gebruik hoger dan omzetten in andere dragers.

  • 1

Door (op welke wijze dan ook) ontstane warmte direct in te zetten voor het doel, bereik je een hoger rendement dan om die warmte-energie eerst om te zetten in stoom voor aandrijving van ... of productie en transport van waterstof. Dat is wat anders als er een overcapaciteit van warmte is. Die capaciteit onbenut laten is niet verstandig.

Lagere maatschappelijke kosten

  • 1

Warmtenet is vaak een goedkoop alternatief voor gas. Het warmtenet in Alkmaar is het duurzaamste van Nederland, dus goed om dit duurzame alternatief dat breed beschikbaar komt ook in te zetten.

Argument tegen

Hvc netwerk

  • 3

Kan het Hvc netwerk de toename wel aan?

Kosten burger?

  • 3

De kosten voor de burger tav de aanpassingen?

Zonne-energie en windenergie zijn duurzaam, warmtenet niet.

  • 2

1) Zonne-energie en windenergie stoten geen broeikasgassen uit. Het water voor het warmtenet wordt warm op voorwaarde dat er huisvuil of ander afval wordt verbrand. Verbranden is niet milieu vriendelijk en dus niet duurzaam. 2) De bron voor het warmtenet is afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen. Dit in tegenstelling tot zonne-energie of windenergie. We willen gelijkertijd zorgen dat we minder afval produceren. O.a door minder verpakkingen, afvalscheiding en recycling. Import van afval als brandstof stimuleert het produceren van afval elders. Naast transport met CO2 uitstoot zorgt dit ook elders voor een NIET- duurzame oplossing van het klimaatprobleem. 3) De aanleg en het onderhouden van een warmtenet is ingrijpend voor een groot gebied; o.a. wegen, bestaande infrastructuur kabels en leidingen en veroorzaakt schade aan tuinen en plantsoenen, planten en bomen. Veel kilometers graafwerk met zwaar materieel. In veel wijken worden er geen bomen teruggeplaatst omdat er geen ruimte is voor een wortelgestel. Dus in veel wijken is een warmtenet onhaalbaar.

Aanleg, warmteproductie en onderhoud warmtenet kost veel meer tov zon/wind

  • 2

1) Een energienet waarmee we electrisch kunnen verwarmen bestaat al! Met slimme oplossingen voor gebruik van dit net (Smart grid) waarbij de vraag en aanbod beter worden afgestemd is dit net klaar voor de toekomst. Dit kan nooit zoveel kosten als het aanleggen operationeel en onderhouden van een geheel nieuw warmtenet. 2) Wanneer de huidige grondstoffen voor de HVC-warmtenet minder of eindig worden zal men moeten overgaan tot de installatie van een andere energiebron ( aardwarmte?) Wanneer dit punt zal worden bereikt is onduidelijk. Welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn is niet duidelijk. Maar dat de kosten uiteindelijk door de inwoners zal worden betaald is zeker. ( Toekomstige tarieven en gemeentelijke belastingen?)

Monopolie van de aanbieder

  • 2

Op een warmtenet is geen mogelijkheid om marktwerking toe te laten. Hiermee is het niet mogelijk een andere (betere of goedkopere) leverancier van energie te kiezen. Dit is een groot risico.

Reacties

JW van Harskamp

zie ook eerdere reacties, ik ben bang dat wij vergeten worden. Uit het oog, uit het hart

Gebruiker 21851

Aanleg en onderhoud warmtenet is duurder in vergelijking met zonne-energie en windenergie.

Andre Dekkers

Een Warmtenetaansluiting is niet altijd goed uitvoerbaar in de bestaande bouw. Een cv ketel zit op zolder en een warmteunit meestal in een trapkast. Extra leidingen door de woning trekken is ook niet altijd een optie

Lars Hopman

Nu kunnen bestaande particuliere woningen nog niet worden aangesloten gaat dit op korte termijn veranderen?

Gemeente Alkmaar

In welke wijk woont u? Dan kunnen we gerichter op uw vraag antwoorden.

Lars Hopman

Kooimeer

Gemeente Alkmaar

Omdat de aanleg van een warmtenet een grote investering is, sluit HVC in eerste instantie (bestaande) grote gebouwen en complexen aan op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra, vve’s, kantoren, etc. Als in een wijk én in de straat een distributienetwerk voor warmte ligt, kan een bestaande (particuliere) woning in principe worden aangesloten op het warmtenet. Het aansluiten van bestaande particuliere woningen is voor HVC nog redelijk nieuw terrein. Omdat de woningen meestal van elkaar verschillen, vereist aansluiting technisch maatwerk en is het nodig om per huis in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Daarbij zijn de kosten voor aansluiting (nog) hoog, zowel voor HVC als voor de woningeigenaar. Bij interesse van meerdere woningeigenaren in een straat waar al een distributienet voor warmte ligt, onderzoekt HVC graag samen met de bewoners of een aansluiting op het warmtenet wellicht nu al haalbaar is. Contact opnemen hierover kan via: eigenhuisopwarmte@hvcgroep.nl.

Jeroen Heilig

De kans is reëel dat er uiteindelijk voor een andere aardgasvrije oplossing wordt gekozen. Dan heb je verschillende netwerken liggen in de gemeente. Dan moet ik toch weer denken aan de eindexamentekst Nederlands: over de wedloop tussen Londen en Parijs m.b.t. de titel "Lichtstad".

Naar mijn mening is waterstof de beste (transitie)oplossing tot nu toe. Een bescheiden testomgeving lijkt mij een goed plan, waarmee je ook nog op extra punten vooruitstrevend bent.