Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Reacties

JW van Harskamp

Maar heb dan overleg met bewoners, en niet met een dorpsraad die ver weg staat van inwoners

Bas Warnars

Zeker voor maar laat het vooral inlichten en plannen zijn en niet verzanden in een discussie of er wel een transitie plaatsvind of niet (iets wat maar al te vaak gebeurt als er een paar bewoners met een flinke "mening" in een buurt wonen).

Sophie Stevens

Bied vooral ook de mogelijkheid voor inwoners om zelf iets te betekenen.

C.M.J. Laseur

"Bewoners weten wat de gemeente met hun inbreng doet. Dit kan verschillende niveaus hebben (meebeslissen, adviseren, raadplegen of adviseren).".

Ik licht deze twee zinnen van de gemeente er even apart uit.

Blijkt immers niet vaak in de praktijk, dat bewoners dat, waarvan de gemeente, gemakshalve lijkt het, maar even uitgaat, helemaal niet weten?

Hier ligt immers een taak voor de gemeente en inwoners.

Als bewoners in dit proces worden betrokken, de gemeente lijkt dat te willen, is het een condicio sine qua non om frustratie achteraf te voorkomen, dat de gemeente bij het betrekken van de inwoners, vooraf glashelder duidelijk maakt welke rol (meebeslissen, adviseren, raadplegen of adviseren) in dat (gedeelte van dat) proces voor de bewoners is weggelegd en dat bewoners zich daarvan goed op de hoogte (laten) stellen.

Gemeente Alkmaar

Wij vragen de inwoners van Alkmaar om advies. In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen. De overgang naar een aardgasvrij Alkmaar kan alleen slagen als bewoners meedoen. Bij elke stap en beslissing die gemaakt moet worden betrekken we bewoners. Bewoners weten wat de gemeente met hun inbreng doet. Dit kan verschillende niveaus hebben (meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren). Dat is ons uitgangspunt. Uw reactie zien we als bevestiging van dit uitgangspunt.

C.M.J. Laseur

Of u de inhoud van mijn reacties van 11 februari 2019, 9.51 u. en 11 februari 10.31 u. goed heeft begrepen en ook wat u er daadwerkelijk mee heeft gedaan, doet en of gaat doen, anders dan ze lezen, blijkt in het geheel niet uit uw reacties daarop.

En mocht u mijn reacties als advies zien, dan is het toch op zijn minst noodzakelijk om hier te vermelden of u dat advies in de praktijk opgevolgd heeft, opvolgt en of nog gaat opvolgen.

C.M.J. Laseur

Waar ik in mijn hierboven staande reactie tweemaal schreef "(meebeslissen, adviseren, raadplegen of adviseren)" dient de lezer "(meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren)" te lezen. Excuus voor deze fout.

C.M.J. Laseur

Ik heb een vraag.

Graag een duidelijk antwoord daarop.

Is dit een zodanig interactief forum, dat ook de gemeente Alkmaar op reacties van lezers van dit forum kan reageren en dat ook daadwerkelijk doet?

Gemeente Alkmaar

Het forum is bedoeld om advies op te halen van bewoners, te discussiëren over de uitgangspunten en selectiecriteria zoals die in de warmtevisie staan en nieuwe ideeën toe te voegen. Het advies op dit platform is even waardevol als advies dat wordt verzameld op de bewonersavonden. Het advies op dit forum wordt toegevoegd aan het andere advies van bewoners en bij de visie gevoegd.

G.

Een waardevolle vorm van samenwerken met bewoners zou in de vorm van actieve begeleiding goed kunnen werken. Hierbij valt te denken aan een deelname aan een collectief van bewoners voor een transitietraject; b.v. een collectieve inkoop, het actief leveren van kennis (op gebied van duurzame systemen of begeleiding bij inkoop (contractcontrole, prijsvergelijk)), en als contactpersoon naar vergunningsafdelingen (b.v. bouwtoezicht), subsidieloketten etc. Hierbij zou er 1 aangewezen persoon vanuit de gemeente in de transitietrajecten van bewonersgroepen moeten plaatsnemen en hiermee een actieve bijdrage leveren.