Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

We kijken met bewoners en kernpartners op buurtniveau wat een geschikt alternatief voor aardgas is

Idee
4

We gaan uit van het buurtniveau als logische, geografische en sociale eenheid om de komende tijd aan de slag te gaan. We beperken ons overigens niet tot buurt-, wijk- of zelfs gemeentegrenzen, maar als startpunt van actie lijkt dat een pragmatische keuze, bijvoorbeeld vanwege de vaak gelijksoortige bebouwing en daarmee vergelijkbare woningkenmerken.

Argument voor

Argument tegen

Ketenpartners later bepalen

  • 1

De ketenpartners moeten samen met de bewoners bepaald worden op basis van de mogelijkheden in de omgeving. Als de ketenpartners vooraf bepaald worden is een onafhankelijke keuze moeilijker en worden bewoners een kant op gestuurd die misschien niet het best is.