Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

We gaan bewoners actief informeren over energiebesparende maatregelen

Idee
6

Er zijn verschillende oplossingen en routes mogelijk, allemaal met hun eigen voor- en nadelen maar het terugdringen van de warmtevraag is altijd zinvol en noodzakelijk om de transitie naar aardgasvrij mogelijk te maken. We gaan daarom bewoners voorlichten over het belang van isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Argument voor

Het gaat niet alleen om informeren, maar ook stimuleren.

  • 1

Isolatie en inzicht in energie gedrag zijn de eerste stappen die kunnen zorgen voor energiebesparing. Dit is de belangrijkste stap die we met zijn alle moeten nemen. Wellicht dat energiebesparingscoaches een rol kunnen spelen om bewoners actief bewust te maken waar de mogelijkheden liggen om energie te besparen en dit ook inzichtelijk te maken en resultaten hiervan na een jaar te meten. Het gaat niet enkel om praten, maar met name ook doen!

Argument tegen

Reacties

Bas Warnars

Laat bij voorlichting ook weten wat er met evt subsidie vanuit gemeente of overheid gedaan kan worden, dit woud aan regels is soms vrij moeilijk te bewandelen.

Jeroen Heilig

Ik zou het op prijs stellen als er ook wat meer activiteit ontstaat over de plannen van de gemeente.