Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

het is in het belang van de stad en de omgeving dat we zoveel mogelijk opletten wat we gebruiken en zoveel mogelijk maatregelen nemen om Alkmaar duurzamer te maken. Er is voldoende verspilling in de omgeving van Alkmaar en dit laat zien dat we als stad ook denken aan het milieu en de toekomst en niet alleen aan meer wegen, meer transport en meer economische welvaart, maar deze welvaart gepaard gaat met maatregelen om het groen, schoon en vriendelijk te houden voor de bewoners.

Allerlei soorten geluidsschermen (ook die zijn voorzien van zonnepanelen) zullen de luchtstroming op de weg beïnvloeden. Schermen houden zo ook fijnstof richting omwonenden tegen.

Het afvangen van fijnstof met groen begroeide geluidsschermen wordt vaak overschat. Naar de mogelijke invloed van bomen en (klim)planten op de luchtkwaliteit (en dus de gezondheid van omwonenden) wordt al jaren onderzoek gedaan, zowel binnen als buiten Nederland. Meer informatie is te vinden in het RIVM-rapport "Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit – update 2011", in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit rapport staat o.a. uitgebreid stil bij de invloed van vegetatie op ‘hot spot’ locaties, zoals langs snelwegen en in of langs drukke binnenstedelijke wegen. In die situaties is niet alleen de opnamecapaciteit van (het afvangen van fijnstof door) de vegetatie van belang.

Veel belangrijker is dat aanwezige vegetatie op schermen de luchtstroming extra beïnvloedt en zo zorgt voor nog minder verdunning van de uitstoot op de locatie; op de weg zelf leidt dit tot hogere concentraties luchtverontreiniging en soms tot een smogalarm.

Sinds 2008 hebben wij ons dak gevuld met heatpipes en veertien zonnepanelen zodat wij op een duurzame, goedkope en schone manier stroom kunnen genereren. Wij vinden het een fantastisch idee om op het geluidsscherm zonnepanelen te bevestigen zodat naast de geluidsreductie ook nog dagelijks stroom opgewekt gaat worden. Op deze manier hebben we op meerdere manieren profijt van het geluidsscherm.

Duurzaam Alkmaar gaat zich, naar eigen zeggen in "Hoe maken we Alkmaar duurzamer", richten op “zich aanpassen aan het veranderende klimaat”.

Tip voor de gemeente: Kijk ter inspiratie naar een speciale uitzending (duurt 56 minuten) over klimaatverandering gemaakt door de NOS op 3 december 2018. Stel daarbij vragen zoals: Hoe kunnen we nu/straks de extremen van het weer aan? Wat is de weersverwachting voor 2050 en hebben we daar nog invloed op? Klik daarvoor de zeer kijkwaardige link aan: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/457466/Nos_Wat_Een_Weer.html

In 2001 heb ik op een inspraakavond al aangegeven flink hinder te hebben van geluidsoverlast van de Huiswaarderweg. Dit staat genoteerd in het Beleidsplan Verkeer & vervoer. Ik zou het een goede zaak vinden als er op de Huiswaarderweg, Schagerweg nabij bebouwde kom Alkmaar en de Nollenweg maximaal 50 of 60 km per uur gereden zou mogen worden. Scheelt mijns inziens veel in geluid w.b. optrekkend verkeer. In veel gemeenten binnen Nederland zie ik al dat er snelheidsbeperkende maatregelen genomen zijn. Geluidsschermen met zonne-energie is een goed idee. Wel dient er goed gekeken worden of dit haalbaar is i.v.m. reflectie, voldoende zon, vuil worden van schermen, geen extra gevaar bij ongevallen en voldoende stevigheid bij zware stormen.

Woon zelf langs deze weg, de geluidsoverlast is jaar na jaar na jaar enorm toegenomen. Er moet echt wat gebeuren nu en wel zo snel mogelijk

B.J. Bakker heeft een idee geplaatst in Hoe maken we Alkmaar duurzamer?

Geluidwerende schermen gecombineerd met fijnstof "wegvangende" begroeiing.

Fijnstof en geluidshinder bij toenemend snelverkeer vormen een steeds groter wordende bedreiging van de gezondheid voor bewoners langs drukke verkeerswegen. Ter voorkoming van gezondheidsschade dienen schermen geplaatst te worden die de geluidshinder substantieel doen verminderen. Hierbij is begroeiing /materiaal nodig om fijnstof veroorzaakt door dit verkeer adequaat "weg te vangen". Zonnepanelen op of aan geluidschermen zijn van secundair economisch belang.

Gam

Allerlei soorten geluidsschermen (ook die zijn voorzien van zonnepanelen) zullen de luchtstroming op de weg beïnvloeden. Schermen houden zo ook fijnstof richting omwonenden tegen Het afvangen van fijnstof met groen...

Reageer

Top idee met zonnepanelen. Er moet nu echt gauw iets gaan gebeuren. Het gaat alleen nog maar drukker worden met de nieuwe wijk Vroonermeer Noord, dus nog meer geluidsoverlast.

ivm Dringt geluidshinder terug met schone energie

De geluidsoverlast is al jaren een bron van ergernis en het verbaasd ons dan ook zeer dat er aan de Vroonermeer kant enorme schermen zijn geplaatst wat toch duidelijk aangeeft dat er een geluid / gezondheid issue is voor de bewoners van de bestaande wijken die al jaren ondanks talloze toezeggingen wachten op actie vanuit de volksvertegenwoordiging. Kom zelf de verschillen van geluid eens ervaren aan de oost kant met schermen tov de west kant zonder schermen. De duurzame oplossing juichen wij zeer toe dit resulteert in een groenere en duurzame leefomgeving.

Laad meer