Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Geef kiezers de vrijblijvende mogelijkheid om tijdens verkiezingen en referenda hun stem te motiveren.

Idee
7

In de huidige democratie heerst er nogal wat wantrouwen jegens volksvertegenwoordigers. Kiezers stemmen met een idee op hen in de hoop dat zij dat idee waar kunnen maken. Helaas komt de kiezer regelmatig bedrogen uit met coalities waarvoor hij/zij niet gekozen heeft. Met als gevolg dat allerlei besluitvorming plaatsvind waar weinig mensen een boodschap aan hebben. Op dit moment zijn onze stemmen via het huidige kiesstelsel niet meer dan contextloze signalen. Die overgeleverd zijn aan de vrije interpretatie waar je moeilijk een besluit op kunt baseren. Een oplossing hiervoor is dat mensen voortaan een top15 + top 5 maken tijdens verkiezingen. Men kan voor elke top per onderwerp; een standpunt innemen, tot 3 argumenten selecteren, een alternatief onderwerp, standpunt en 3 argumenten voor dat alternatief selecteren. Zodoende kunnen kiezers haar vertegenwoordigers beter informeren over wat de kiezers belangrijk vinden. Dit voorstel kun je zien als een hybride tussen directe en representatieve democratie. Met mogelijkheden om elementen van e-democratie ermee te combineren.

Zie voor verduidelijking een samenvatting: https://doc.co/du1tji En voor meer details*, het voorstel zelf: https://doc.co/XkGTY6 *Zie pagina 10 voor een illustratie ter verduidelijking van de toppen en opties.

Argument voor

Kiezers kunnen hun wensen concreet maken.

Kiezers kunnen door onderwerpen aan te vinken wat ze wensen. Niet alleen wat, maar ook wáárom. Hierdoor kunnen politici hun besluiten preciezer maken die meer in lijn van de wensen van de kiezers liggen. Dankzij de aangifte van alternatieven hebben politici ook meer mogelijkheden om binnen het gegeven mandaat te handelen. Dit kan handig zijn als partij A onderwerp 1 niet kan realiseren, maar het alternatief daarvan wel.

Reageer

Meer transparantie.

Doordat alle input van kiezers openbaar is kunnen mensen gerichter vragen stellen over besluiten. Er zijn ook lobbyisten aanwezig in Den Haag die andere wensen hebben dan de kiezers. Als politici een besluit nemen die tegen de wens van hun kiezers ingaat. Kunnen kiezers gericht vragen stellen en enige (on)tevredenheid aangeven tijdens de sub verkiezingen. Hierdoor worden politici meer gestimuleerd om uit te leggen waarom ze dingen beslissen zoals ze dat doen.

Reageer

Uit protest stemmen wordt zinloos.

Mensen die uit protest op een andere partij stemmen om een signaal van onvrede af te geven slaan de plank mis! Er wordt immers geen informatie overgebracht met een stem waardoor iemands onvrede wordt niet doorgegeven. Dit voorstel zorgt juist wél voor die informatie overdracht en zorgt ervoor dat kiezers hun ei kwijt kunnen. Anders stem je op een partij waar je het eigenlijk niet mee eens bent.

Reageer

Het referendum wordt een nuttiger instrument.

Doordat kiezers hun ja/nee stem kunnen motiveren. Krijgen politici feedback over het beoordeelde onderwerp (wet, verdrag, etc). Indien ze een "nee" hebben ontvangen, kunnen zij de kritiek gebruiken om een wet/verdrag aan te passen. Zodoende kunnen kiezers en politici samenwerken om betere besluiten te nemen. In de huidige situatie proberen politici de uitslag uit te leggen in hun voordeel, maar feitelijk weten ze niet wáárom men ja of nee heeft gestemd. Zoals bij het Oekraïne referendum.

Reageer

Het gaat "valse" beloften tegen.

Er worden tijdens verkiezingen wel eens beloftes gemaakt die achteraf gezien niet waar gemaakt worden (bijv: €1000 voor elke werkende Nederlander*). Kiezers kunnen met De Motivatiekeuze dit soort "beloftes" als reden aangeven waarom zij stemmen op die partij. Mocht die partij in de regering komen en die belofte niet waarmaakt. Dan kunnen kiezers aangeven dat zij niet meer op die partij gaan stemmen vanwege die gebroken belofte. Dit is niet in het belang van partijen, want de meer stemmen, de meer zetels, de meer macht.

Partijen zullen voorzichtiger moeten worden met wat zij beloven tijdens de verkiezingen. Zij kunnen erop afgerekend worden. *= dit is niet als anti-VVD bedoeld.

Reageer

Argument tegen

Hogere kosten.

De verkiezingen van 2012 kostten al 50miljoen. Als je kiezers ook nog de mogelijkheid geeft om hun stem te motiveren ben je nog veel meer kwijt, omdat:

  1. Men is langer is het stemhok Gevolg: A: langere wachtrijen en dus zullen stemlocaties groter moeten zijn of langer open. 2: Doordat stemlocaties zijn meerdere dagen open wat nog meer huur betekend. 3: Vaker stemmen betekend ook weer hogere kosten.

Bron: Verkiezingen: http://www.kro-ncrv.nl/derekenkamer/seizoenen/seizoen-4-2012/30-75882-06-09-2012

Reageer

Er vindt meer segregatie plaats tussen kiezers.

Dit komt doordat niet iedereen even gemotiveerd is om hun stem te motiveren. De een zal alleen stemmen en niet motiveren en de ander vult alles in. De rest valt daartussen of stemt niet. Dit zorgt ervoor dat de mensen die de meeste opties invullen in feite meer invloed uit kunnen oefenen. En de minder gemotiveerden (of mensen met simpelweg minder vrije tijd om zich te verdiepen) minder informatie kunnen overbrengen.

Reageer

Hoe verwerken we de input?

Het motiveren van je stem is goed, maar hoe verwerken we vervolgens deze toelichtingen in de uitslag. Voor of tegen, of je mandaat geven aan 1 partij is wel heel duidelijk. Belangrijk is dat de vraagstelling goed en duidelijk is in het geval van een referendum.

Reageer
Herald Brandsma

De input wordt vertaald naar een QR-code (aangenomen dat dat kan). Er worden hiervan 2 uitgeprint. Waarvan je 1 op je stempelkaart plakt en de andere plak je op je stembiljet Tijdens het tellen van de stemmen scant de...

Reageer

Omstandigheden kunnen tussentijds veranderen

Er kan op dinsdag iets gebeuren waardoor er op woensdag andere keuzes gemaakt moeten worden. Politici worden op deze manier wellicht te veel belemmerd door hun beperkte mandaat.

Reageer
Steven Bouman

Excuus, ik had je document niet gelezen, maar ik zie dat je daarin inderdaad mijn tegenargument deels lijkt te ondervangen. Als ik echter een denkstap meer maak dan lijkt me dat het mandaat alleen maar beperkender wordt...

2 reacties

Reageer