Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waarvoor is dit forum?

Positief Links wil progressieve mensen en ideeën op nieuwe manieren mobiliseren. In tijden van polarisatie en groeiende intolerantie, willen we een tegenwicht bieden voor rechtse schijnoplossingen. Deel op deze digitale Ideeënfabriek jouw oplossingen voor een mooiere toekomst, stem op of geef jouw argumenten voor en tegen ideeën van anderen. De meest vernieuwende ideeën worden gepitched op de fysieke Ideeënfabrieken die Positief Links iedere twee maanden organiseert.

Een Argu forum is een discussie omgeving waar ideeën worden gedeeld en besproken, zodat er betere beslissingen worden genomen. Lees meer over onze visie en over hoe Argu werkt.